CÁC KHU VỰC KINH TẾ CÁC KHU VỰC KINH TẾ

Vai trò của các ngành dịch vụ - thương mại trong quá trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa (2/8/2011 14:39)

Lĩnh vực thương mại và dịch vụ nói chung bao gồm những lĩnh vực hết sức nhạy cảm và có vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế. Việc đẩy mạnh và mở cửa về lĩnh vực này cần được xem xét một cách toàn diện để có thể xác định và tiến hành những bước đi và giải pháp phù hợp. Nhằm một mặt góp phần cùng thành phố và cả nước thực hiện thành công tiến trình mở cửa, mặt khác cùng góp phần đảm bảo giữ vững độc lập dân tộc, định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Xem thêm >>

Tổng quan lý thuyết về ngành kinh tế dịch vụ - Phần 4 (2/8/2011 16:32)

Xem thêm >>

Tổng quan lý thuyết về ngành kinh tế dịch vụ - Phần 3 (2/8/2011 16:51)

Xem thêm >>

Tổng quan lý thuyết về ngành kinh tế dịch vụ - Phần 2 (2/8/2011 17:09)

Xem thêm >>

Tổng quan lý thuyết về ngành kinh tế dịch vụ - Phần 1 (2/8/2011 17:12)

Xem thêm >>
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21720869