CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH

Đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đến hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp (27/10/2021 10:30)

Xem thêm >>

Giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (13/3/2021 18:27)

Xem thêm >>

Nghiên cứu đề xuất thực hiện thí điểm việc điều chỉnh mức thu các loại phí liên quan đến đăng ký mới và lệ phí lưu hành của các phương tiện giao thông cơ giới cá nhân (31/12/2020 09:26)

Xem thêm >>

Đánh giá tác động của quy định về diện tích nhà ở bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng tiêu chuẩn 20m2 sàn/ người (29/12/2020 08:38)

Xem thêm >>

Giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (24/12/2019 18:57)

Xem thêm >>

Giải pháp nâng cao năng lực quản trị và hành chính công của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh thông qua cải thiện kết quả chỉ số PAPI (2/3/2018 10:48)

Xem thêm >>

Hoàn thiện cơ chế, chính sách huy động nguồn lực phục vụ công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn TpHCM (28/12/2017 17:22)

Xem thêm >>

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố Hồ Chí Minh (30/8/2017 16:14)

Xem thêm >>

Nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ cho công tác bảo tồn (24/11/2016 15:41)

Xem thêm >>

Phân cấp quản lý ngân sách phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (14/9/2016 16:16)

Xem thêm >>

Hoàn thiện hợp đồng nghiên cứu khoa học từ góc nhìn quản trị tài sản trí tuệ (11/8/2015 13:25)

Xem thêm >>

Đánh giá tác động của việc gia nhập WTO đến kinh tế - xã hội và một số ngành kinh tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (22/8/2014 16:15)

Xem thêm >>

Quản trị rủi ro của DNNVV tại TP.HCM giai đoạn 2011 - 2020 (12/3/2014 08:37)

Xem thêm >>

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý việc chuyển đổi chức năng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (11/1/2014 13:13)

Xem thêm >>

Các cơ chế chính sách quản lý có hiệu quả giá trị tăng thêm của đất đai sau khi tiếp cận với cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị khác (1/7/2013 17:29)

Xem thêm >>
Các tin khác:
Dịch vụ Logistics ở Thành phố Hồ Chí Minh – vấn đề đặt ra và giải pháp  (15/1/2013)
Cơ chế chính sách thu hút các thành phần kinh tế tham gia dịch vụ cấp nước trên địa bàn TP.HCM  (20/9/2012)
Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (12/3/2012)
Thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào TP.HCM thời kỳ 1991 – 1995 và các năm tiếp theo  (8/8/2011)
Nghiên cứu nhu cầu và định hướng chính sách để tạo nguồn vốn phát triển cơ sở hạ tầng thành phố Hồ Chí Minh  (8/8/2011)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25394592