CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Đánh giá tác động của quy định về diện tích nhà ở bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng tiêu chuẩn 20m2 sàn/ người

 Tên đề tài:

Đánh giá tác động của quy định về diện tích nhà ở bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng tiêu chuẩn 20m2 sàn/ người

 Chủ nhiệm:

TS. Dư Phước Tân.

 Các thành viên:

ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang, ThS. Nguyễn Mai Anh, ThS. Phạm Hoàng Phước, ThS. Trịnh Thị Minh Châu, ThS. Nguyễn Như Ý, ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Lan, ThS. Đoàn Diệp Thùy Dương, ThS. Nguyễn Quốc Vinh, CN. Kiều Thúy Ngọc

 Độ dài:

134 trang.

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 12 /2020

 Ký hiệu phân loại:

346.044

Nội dung chính:

 

Đề tài nghiên cứu được thực hiện với 3 mục tiêu như sau:

- Đánh giá tác động khi quy định tăng diện tích bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh từ 5 m2/người lên 20 m2/người.

- Đánh giá mối quan hệ giữa diện tích bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh là 20m2/người với chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân 19,8m2/người vào năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X.

- Đề xuất phương án diện tích bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Về kết cấu đề tài, ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có 3 chương:

Chương I: Bối cảnh chung khi dự kiến ban hành chính sách mới về đăng ký hộ khẩu thường trú dạng thuê mượn, ở nhờ

Chương II: Đánh giá tác động về diện tích bình quân để đăng ký thường trú qua thực tế khảo sát

Chương III: Đề xuất phương án áp dụng diện tích bình quân tối thiểu khi đăng ký thường trú dạng thuê, mượn, ở nhờ.

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(95 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt dộng khoa học tháng 02 năm 2021 (1/3/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2021 (3/2/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21990885