CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Nghiên cứu đề xuất thực hiện thí điểm việc điều chỉnh mức thu các loại phí liên quan đến đăng ký mới và lệ phí lưu hành của các phương tiện giao thông cơ giới cá nhân

 Tên đề tài:

Nghiên cứu đề xuất thực hiện thí điểm việc điều chỉnh mức thu các loại phí liên quan đến đăng ký mới và lệ phí lưu hành của các phương tiện giao thông cơ giới cá nhân

 Chủ nhiệm:

TS. Nguyễn Thị Cẩm Vân

 Các thành viên:

ThS. Trịnh Thị Minh Châu, KS. Đào Thị Hồng Hoa, NCS. Nguyễn Mai Anh, ThS. Nguyễn Như Ý, ThS. Lê Hồng Nhật, TS. Vũ Anh Tuấn, ThS. Nguyễn Minh Thông, TS. Huỳnh Đức Nguyên

 Độ dài:

181 trang.

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 12 /2020

 Ký hiệu phân loại:

388.112

Nội dung chính:

 

Mục tiêu của đề tài: Rà soát, đánh giá các loại phí liên quan đến đăng ký mới và lệ phí lưu hành của các PTGTCGCN; Đề xuất các kịch bản điều chỉnh mức thu các loại phí liên quan đến đăng ký mới và lệ phí lưu hành của các PTGTCGCN; Đánh giá và lựa chọn kịch bản điều chỉnh mức thu các loại phí liên quan đến đăng ký mới và lệ phí lưu hành của các PTGTCGCN; Xây dựng các giải pháp hỗ trợ với lộ trình.

Báo cáo gồm các phần nội dung sau:

Phần mở đầu

Chương 1: Giao thông ở một số quốc gia đang phát triển

Chương 2: Đặc điểm sở hữu và sử dụng PTGTCGCN tại TP.HCM

Chương 3: Tổng hợp các loại phí, lệ phí liên quan đến đăng ký mới và lưu hành PTGTCGCN hiện hành

Chương 4: Xây dựng các kịch bản điều chỉnh, bổ sung các loại phí, lệ phí liên quan đến đăng ký mới và đăng ký mới và lưu hành PTGTCGCN

Chương 5: Đánh giá tác động của các kịch bản điều chỉnh mức thu các loại phí liên quan đến đăng ký mới và lệ phí lưu hành của các PTGTCGCN

Chương 6: Các giải pháp hỗ trợ và lộ trình thực hiện điều chỉnh, bổ sung các loại phí, lệ phí

Kết luận và kiến nghị.

    Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(57 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt dộng khoa học tháng 02 năm 2021 (1/3/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2021 (3/2/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21990885