CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

    

 Tên đề tài:

Giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

TS. Trần Anh Tuấn

 Các thành viên:

ThS. Phan Thị Xuân Diệu, ThS. Trần Thị Hồng Huyên, ThS. Vương Tịnh Mạch, ThS. Nguyễn Minh Nhựt, ThS. Phan Thị Tuyết Oanh, CN. Khiếu Văn Công, CN. Kiều Thúy Ngọc, CN. Nguyễn Mạnh Quân, CN. Bùi Thị Trang.

 Độ dài:

268 trang 

 Thời gian hoàn thành:

Năm 2021

 Ký hiệu phân loại:

362.1

Nội dung chính:

 

Nhiệm vụ của nghiên cứu này tiếp cận chủ đề hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế theo 02 hướng: (1) tiếp cận trực tiếp: đánh giá thực trạng sự hài lòng của người dân thông qua nguồn số liệu thứ cấp từ các khảo sát về sự hài lòng người bệnh, trên cơ sở đó đưa ra các kiến nghị và đề xuất nhằm nâng cao hài lòng người dân; (2) tiếp cận gián tiếp: thông qua đánh giá hài lòng của nhân viên y tế đối với công việc, trên cơ sở đó đưa ra các kiến nghị và đề xuất nhằm nâng cao hài lòng của đội ngũ nhân viên y tế đối với công việc, tạo động lực tăng chất lượng phục vụ của đội ngũ này đối với người bệnh, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công lập trên địa bàn Thành phố trong tương lai.

Đề tài gồm có 4 chương:

Chương 1: Tổng quan về dịch vụ y tế công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Chương 2: Sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Chương 3: Sự hài lòng trong công việc của đội ngũ nhân viên y tế tại các bệnh viện công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Chương 4: Giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung nghiên cứu đã minh họa được đầy đủ các mục tiêu cụ thể của nhiệm vụ trong đó, trọng tâm nghiên cứu và phân tích được tập trung vào Chương 2, Chương 3 và mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ được đề xuất đầy đủ trong Chương 4.

 

      Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

 

(61 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 3 năm 2021 (2/4/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 02 năm 2021 (1/3/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2021 (3/2/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22151733