CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:
Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 Chủ nhiệm:
Thạc sĩ Ung Thị Xuân Hương
 Các thành viên:
Ths. Nguyễn Thanh Tịnh, CN. Nguyễn Nguyệt Huệ, Luật sư Huỳnh Minh Vũ, CN. Nguyễn Tôn Thị Tường Vân, Ths. Nguyễn Thị Thu Hoa, CN. Tô Thị Kim Thoa, Ths. Trần Văn Bảy, CN. Lê Đức Thanh, CN. Nguyễn Hải Trường, CN. Cấn Đắc Vị.
 Độ dài:
112 Trang
 Thời gian hoàn thành:
Tháng 1 năm 2012
 Ký hiệu phân loại:
D343.07H64
Nội dung chính:
 
Tại thành phố Hồ Chí Minh, đề tài khoa học về doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan do các cơ quan trong và ngoài nước nghiên cứu hiện có rất nhiều, nhưng nghiên cứu về những nội dung, hình thức hỗ trợ về pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 được Chính phủ vẫn chưa có. Với hướng đi riêng, kế thừa, và tiếp nối kết quả của đề tài “Nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh - Giải pháp và thực hiện” do CN. Nguyễn Tôn Thị Tường Vân làm chủ nghiệm, đề tài “Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” là một đề tài mới mang tính ứng dụng thực tiễn cao.
Theo đó, trên cơ sở các phân tích cụ thể về cơ sở pháp lý và thực tiễn của việc xây dựng chương trình, đề tài xác định đối tượng của Chương trình là được thực hiện đối với mọi doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân  đang hoạt động kinh doanh sản xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; đề xuất các giải pháp cụ thể, phù hợp với bốn hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, gồm:
(1) Nâng cao và hỗ trợ công tác khai thác cơ sở dữ liệu, tăng cường công tác phổ biến và bồi dưỡng pháp luật Việt Nam để phục vụ cho hoạt động doanh nghiệp;
(2) Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về pháp lý cho doanh nghiệp;
(3) Tăng cường công tác tư vấn, xây dựng mạng lưới tư vấn và giải đáp pháp luật;
(4) Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật.
Kết quả của Đề tài là Tờ trình và dự thảo Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn năm 2012-2015 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành. Và đây sẽ là Chương trình khung tích hợp tất cả các Chương trình, Kế hoạch, Đề án hiện có của thành phố về hỗ trợ doanh nghiệp, cũng như có trọng tâm trọng điểm để làm điểm tựa tạo nên động lực thúc đẩy cả nền kinh tế nói chung phát triển.
Lưu trữ tại Thư Viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(4687 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21887920