CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố Hồ Chí Minh
 Chủ nhiệm:
TS. Trần Anh Tuấn
 Các thành viên:
Th.S Vũ Ngọc Anh, Th.S Phan Thị Xuân Diệu, Th.S Vương Tịnh Mạch, CN. Khiếu Văn Công, CN. Nguyễn Thị Bảo Khánh, CN. Kiều Thúy Ngọc, CN. Nguyễn Minh Nhựt, CN. Nguyễn Mạnh Quân
 Độ dài:
278 trang
 Thời gian hoàn thành:
Tháng 8/2017
 Ký hiệu phân loại:
 330.124


Nội dung chính: 

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, nhóm nghiên cứu triển khai 03 nhóm nội dung sau:
Nhóm 1: Đánh giá phương pháp xây dựng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Trước khi đi vào đánh giá phương pháp xây dựng chỉ số PCI của VCCI và USAID, nhóm nghiên cứu mô tả tổng quan về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI (khái niệm, ý nghĩa và các chỉ số cấu thành, những điều chỉnh trong các chỉ số cấu thành PCI giai đoạn 2005-2016); trình bày phương pháp luận xây dựng chỉ số PCI (thiết kế bảng hỏi, chọn mẫu, thu thập số liệu, các tính trọng số và xây dựng chỉ số tổng hợp có trọng số). Sau đó, nhóm nghiên cứu đánh giá những tác động của chỉ số PCI đối với công tác cải cách điều hành ở các địa phương và rút ra một số nhận định về phương pháp xây dựng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hiện tại.
Nhóm 2: Nghiên cứu thực trạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006-2016. Ở nhóm nội dung này, trước tiên, nhóm nghiên cứu mô tả sơ lược bức tranh tất cả các chỉ số thành phần   cấu thành nên chỉ số PCI giai đoạn 2006-2016. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu chọn ra 6/10 chỉ số thành phần của Thành phố Hồ Chí Minh tương đối yếu kém hơn khi so sánh với các chỉ số thành phần còn lại khi so sánh với các tỉnh thành trên cả nước. Sau khi đã chọn được 6/10 chỉ số thành phần tương đối yếu kém này, nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích chi tiết nội hàm từng chỉ số. Cụ thể, nhóm nghiên cứu: thống kê tả phân tích nội hàm từng chỉ số qua các năm, so sánh điểm số chỉ số qua các năm so sánh với các thành phố lớn trên cả nước; hệ thống những cơ chế, chính sách liên quan đến từng chỉ số trong giai đoạn 2006-2016; từ đó, phân tích những nguyên nhân khách quan chủ quan dẫn đến sự yếu kém của từng chỉ sốnày.
Nhóm 3: Trên cơ sở những phân tích, nghiên cứu của 2 nhóm nội dung trên, nhóm nghiên cứu đề ra những kiến nghị và đề xuất nhằm cải thiện điểm số của 6/10 chỉ số thành phần được lựa chọn để phân tích ở nhóm nôi dung thứ 2, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn tổng hợp một bản kiến nghị chung gửi Ủy bản nhân dân Thành phố nhằm góp phần cải thiện chất lượng, điểm số và thứ hạng của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai.
 


      Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

 

(1600 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21887257