CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Phân cấp quản lý ngân sách phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

 

 Tên đề tài:
Phân cấp quản lý ngân sách phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội TPHCM
 Chủ nhiệm:
PGS.TS Vương Đức Hoàng Quân
 Các thành viên:
Th.S Vũ Ngọc Anh, Th.S Nguyễn Đặng Phương Anh, Th.S Phan Thị Xuân Diệu, Th.S Bùi Quỳnh Nhi, CN. Khiếu Văn Công, CN. Nguyễn Thị Bảo Khánh, CN Kiều Thúy Ngọc
 Độ dài:
289 Trang
 Thời gian hoàn thành:
Tháng 7/2016
 Ký hiệu phân loại:
352.4

 

Nội dung chính:

Gồm 3 nhóm:
Nhóm 1: Hệ thống các quy định pháp lý ở Việt Nam về phân cấp ngân sách, các quan điểm về phân cấp ngân sách và những vấn đề đối với phân cấp ngân sách cho Thành phố Hồ Chí Minh. Các chuyên đề trong nhóm này nhằm hệ thống các quy định pháp lý, các quan điểm của chuyên gia liên quan đến nội dung phân cấp ngân sách giữa Trung ương và địa phương ở Việt Nam. Từ đó, nêu lên những vấn đề còn tồn tại đối với phân cấp ngân sách cho Thành phố Hồ Chí Minh. 
Nhóm 2: Phân tích thực trạng tổng thu và tổng chi ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua và so sánh với các địa phương khác.Nhóm nội dung này nhằm phân tích tổng quan tình hình thu – chi ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2009-2014; trên cơ sở đó tiến hành so sánh hiệu quả hoạt động thu – chi ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh so với một số địa phương khác.
Nhóm 3:Phân tích tích thực trạng phân cấp ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh ở một số lĩnh vực cụ thể. Nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích thực trạng phân cấp ngân sách ở 4 lĩnh vực: y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng giao thông và đảm bảo xã hội nhằm chứng minh nguồn lực phân bổ qua cơ chế phân cấp quản lý ngân sách chưa tương xứng với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
Trên cơ sở những phân tích, so sánh và đánh giá 3 nhóm vấn đề chính ở trên, nhóm nghiên cứu rút ra một số nhận định và đưa ra một số kiến nghị, đề xuất để phân cấp quản lý ngân sách trong thời gian tới phù hợp hơn với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh.


Xem chi tiết
 

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển. 

(1373 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21717908