CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Hoàn thiện cơ chế, chính sách huy động nguồn lực phục vụ công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn TpHCM

 

 Tên đề tài:
Hoàn thiện cơ chế, chính sách huy động nguồn lực phục vụ công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn TpHCM.
 Chủ nhiệm:
TS. Dư Phước Tân
 Các thành viên:
ThS. Nguyễn Thị Vân Trang, ThS. Lê Thanh Liêm, KTS Lê Trần Kiên, ThS. Vương Tịnh Mạch,  ThS. Trần Nhật Nguyên, ThS. Nguyễn Mai Anh, ThS. Nguyễn Thị Cẩm Vân, ThS. Lê Hồng Nhật, ThS Nguyễn Ngọc Phước Đại, KS. Đào Thị Hồng Hoa, CN. Phan Đình Phước, ThS. Vương Đình Huy, CN Nguyễn Dương Minh Hoàng.                     
 Độ dài:
105 trang.
 Thời gian hoàn thành:
Tháng 12/2017
 Ký hiệu phân loại:
354.6
Nội dung chính:
 
Đề tài phân tích thực tiễn tình hình thực hiện chỉnh trang đô thị trong những năm qua và những vấn đề đang đặt ra cần giải quyết; Phân tích khung chính sách, pháp luật hiện hành và chỉ ra cụ thể, chính xác những bất cập của cơ chế, chính sách mà thành phố gặp phải, đồng thời đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách để kiến nghị Trung ương và giải pháp của Thành phố, kiến nghị trước các giải pháp, vấn đề chín mùi trong quá trình nghiên cứu.
Đề tài nghiên cứu chủ yếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài tiến hành đánh giá, tổng kết thực tiễn đã triển khai đối với các dự án chỉnh trang đô thị liên quan đến 3 chương trình nhánh về chỉnh trang đô thị, chủ yếu giai đoạn từ 2005 đến 2015 và cho đến thời điểm hiện nay, qua đó đúc kết kinh nghiệm, các vấn để đặt ra giải quyết và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện các cơ chế chính sách huy động nguồn lực phục vụ chương trình chỉnh trang đô thị giai đoạn 2015- 2020. Kinh nghiệm trong nước được tổng quan nghiên cứu với thời gian dài hơn.
Đề tài tập trung nghiên cứu nội dung của 3 chương trình nhánh trong chương trình đột phá về chỉnh trang và phát triển đô thị đang có nhiều vướng mắc về cơ chế chính sách huy động nguồn vốn ngoài ngân sách: Di dời và tổ chức cuộc sống người dân trên và ven kênh rạch; Thay thế chung cư xuống cấp; Chỉnh trang nâng cấp các khu dân cư hiện hữu. Không nghiên cứu chương trình nhánh về xây dựng, phát triển các khu đô thị mới đồng bộ, văn minh, hiện đại.
Đề tài tập trung vào các cơ chế chính sách huy động nguồn lực tài chính ngoài ngân sách phục vụ công tác chỉnh trang đô thị, không đi sâu vào phân tích cơ chế chính sách huy động nguồn lực nói chung.

 

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh

(1197 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2020 (1/9/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21683804