CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Đánh giá mức độ sẵn sàng chi trả của người dân Thành phố Hồ Chí Minh trong việc sử dụng các dịch vụ đô thị (13/12/2016 10:39)

Xem thêm >>

Nghiên cứu chính quyền đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị - từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (11/8/2015 11:43)

Xem thêm >>

Nghiên cứu các hình thức huy động vốn xây dựng và vận hành hệ thống thoát nước, xử lý nước thải tại TPHCM (11/8/2015 11:41)

Xem thêm >>

Nghiên cứu đồng bộ hóa các giải pháp quản lý lòng đường và vỉa hè phục vụ an toàn giao thông đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (11/8/2015 11:37)

Xem thêm >>

Nghiên cứu tính khả thi của các giải pháp hạn chế sử dụng xe cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (22/11/2014 16:46)

Xem thêm >>

Thị trường căn hộ cho thuê (thu nhập thấp) tại thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và định hướng phát triển (26/10/2013 15:10)

Xem thêm >>

Đề án thí điểm thu phí hạ tầng kỹ thuật đô thị đối với khu đô thị mới, khu vực chỉnh trang đô thị cũ và tổ chức thu khi có mua bán, chuyển nhượng. (1/7/2013 18:36)

Xem thêm >>

Đặc điểm cấu trúc đô thị và phân bố dân cư tại TP.HCM trong mối quan hệ với gia tăng phương tiện giao thông cá nhân (12/3/2012 17:06)

Xem thêm >>

Mô hình tổ chức hoạt động và quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng trên địa bàn TP.HCM (12/3/2012 16:55)

Xem thêm >>

“Nghiên Cứu Mâu Thuẫn, Xung Đột Lợi Ích Trong Đời Sống Xã Hội Ở Tp Hồ Chi Minh Thời Kinh Tế Thị Trường Hiện Nay. Thực Trạng, Xu Hướng Và Giải Pháp” (30/11/2011 05:08)

Xem thêm >>

Các hành vi ứng xử của cư dân đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp để xây dựng lối sống văn minh hiện đại (9/8/2011 09:08)

Xem thêm >>

Các hình thức tổ chức thu gom rác sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh – thực trạng và các đề xuất bổ sung (9/8/2011 08:57)

Xem thêm >>

Nghiên cứu xây dựng mô hình khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh theo hướng hiện đại (9/8/2011 08:56)

Xem thêm >>

Thực trạng đời sống kinh tế xã hội các hộ gia đình sau tái định cư: vấn đề và giải pháp (9/8/2011 08:55)

Xem thêm >>

Xã hội hóa các dịch vụ đô thị: thực trạng và giải pháp thúc đẩy phát triển (9/8/2011 08:54)

Xem thêm >>
Các tin khác:
Cơ sở khoa học và thực tiễn xác định chuẩn nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh  (9/8/2011)
Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển chương trình nhà ở thành phố Hồ Chí Minh  (9/8/2011)
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến phát triển giáo dục phổ thông trong bối cảnh nền kinh tế thị trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (9/8/2011)
Các vấn đề kinh tế xã hội đặt ra đối với vùng ven trong quá trình đô thị hóa  (9/8/2011)
Sự ra đời và phát triển của các điểm, cụm công nghiệp - đề xuất các giải pháp quản lý  (9/8/2011)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2018 (12/12/2018)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2018 (8/11/2018)

Tin hoạt động khoa học tháng 08 năm 2018 (11/9/2018)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
18838572