CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Nghiên cứu tính khả thi của các giải pháp hạn chế sử dụng xe cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 

 Tên đề tài:

Nghiên cứu tính khả thi của các giải pháp hạn chế sử dụng xe cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

ThS. Nguyễn Thị Cẩm Vân

 Các thành viên:

CN. Phan Đình Phước, CN. Hoàng Kim Oanh, CN. Phan Nguyễn Trung Minh, KS. Đào Thị Hồng Hoa, ThS. An Minh Ngọc, ThS. Huỳnh Đức Nguyên             

 Độ dài:

103 trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 11 Năm 2014

 Ký hiệu phân loại:

D388.31V533

Nội dung chính:

 

Đề tài tổng hợp các giải pháp đã và đang đề xuất nhằm hạn chế sử dụng xe cá nhân tại TP.HCM và nghiên cứu tính khả thi của một số giải pháp khi dự kiến áp dụng tại khu vực trung tâm thành phố. Các tác giả đã tổng hợp và phân tích các Chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định liên quan đến việc hạn chế sử dụng xe cá nhân tại TP.HCM, nghiên cứu tính khả thi của một số giải pháp và phân tích khả năng triển khai thực hiện các giải pháp này tại một khu vực cụ thể của TP.HCM. Giải pháp hạn chế sử dụng xe cá nhân được đề xuất triển khai phù hợp với quy hoạch giao thông và các giải pháp tổ chức quản lý giao thông khác nhằm đảm bảo hiệu quả cao lưu thông cao nhất.

Đề tài giới hạn phạm vi xem xét áp dụng giải pháp hạn chế sử dụng xe cá nhân là khu vực trung tâm thành phố, được xác định bởi Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (Quy hoạch phân khu) tỉ lệ 1/2.000 - Khu Trung tâm hiện hữu TP.HCM.

Để có cơ sở đánh giá các giải pháp đã triển khai và đề xuất các giải pháp hạn chế sử dụng xe cá nhân, đề tài đã tìm hiểu:

- Điều kiện cở sở hạ tầng giao thông động và tĩnh tại khu vực dự kiến áp dụng các giải pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân.

- Điều kiện lưu thông và tiếp cận của các hộ gia đình sinh sống tại khu vực dự kiến áp dụng các giải pháp hạn chế sử dụng xe cá nhân.

- Điều kiện lưu thông và tiếp cận của các hộ gia đình sinh sống ngoài khu vực dự kiến áp dụng các giải pháp hạn chế sử dụng xe cá nhân nhưng làm việc hoặc thường xuyên đi lại tại khu vực này.

Bên cạnh đó, đề tài cũng thu thập ý kiến từ các cán bộ của các đơn vị quản lý trong lĩnh vực giao thông vận tải bao gồm: Sở Giao thông Vận tải, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, Công an TP.HCM…

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

Hải Yến.

 

(2047 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25453144