CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Nghiên cứu các hình thức huy động vốn xây dựng và vận hành hệ thống thoát nước, xử lý nước thải tại TPHCM

 Tên đề tài:   
Nghiên cứu các hình thức huy động vốn xây dựng và vận hành hệ thống thoát nước, xử lý nước thải tại TPHCM
 Chủ nhiệm:   
ThS. Trần Nhật Nguyên
 Các thành viên:   
TS. Phan Anh Tuấn; ThS. Hoàng Thị Kim Chi; ThS. Đậu Thị Dung; KS. Đào Thị Hồng Hoa; CN. Phan Đình Phước; CN. Phan Thị Nở                   
 Độ dài:   
178 trang
 Thời gian hoàn thành:   
Tháng 3 năm 2015
 Ký hiệu phân loại:   
D332.0412Ng97
Nội dung chính:
 
       Đề tài đề xuất các giải pháp phù hợp để thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tại TPHCM. Phân tích các hình thức huy động vốn đã được thực hiện trong xây dựng hệ thống thoát nước và các nhà máy xử lý nước thải tại TPHCM, làm rõ thực trạng cơ chế chính sách huy động vốn trong xây dựng hệ thống thoát nước và các nhà máy xử lý nước thải. Đồng thời đề xuất các giải pháp khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống thoát nước, nhà máy xử lý nước thải tại TPHCM.
Đề tài gồm 4 chương:
-         Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về sự tham gia của các thành phần kinh tế trong xây dựng và vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải
-         Chương 2: Thực trạng hệ thống thoát nước, xử lý nước thải tại TPHCM và cơ chế chính sách thu hút các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống thoát nước, xử lý nước thải
-         Chương 3: Phân tích các hình thức huy động vốn đã và đang thực hiện tại TPHCM
-         Chương 4: Đề xuất giải pháp khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tại TPHCM.

 Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.
                                                                                                                                                  Hải Yến

 

(1612 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25452720