CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Nhà ở xây dựng không phép và sai phép trên địa bàn vùng ven thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình đô thị hóa – Những vấn đề đặt ra và các giải pháp đề xuất

 Tên đề tài:

Nhà ở xây dựng không phép và sai phép trên địa bàn vùng ven thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình đô thị hóa – Những vấn đề đặt ra và các giải pháp đề xuất

 Chủ nhiệm:

TS. Dư Phước Tân.

 Các thành viên:

ThS. Nguyễn Mai Anh, ThS. Trần Nhật Nguyên, ThS. Trịnh Thị Minh Châu, ThS. Nguyễn Ngọc Phước Đại, ThS. Lê Hồng Nhật, KS. Đào Thị Hồng Hoa, KS. Phạm Kim Bằng, CN. Nguyễn Thị Bích Thủy

 Độ dài:

126 trang.

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 06/2019

 Ký hiệu phân loại:

354.6

Nội dung chính:

 

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp góp phần giải quyết vi phạm và ngăn ngừa tình trạng xây nhà không phép, sai phép trên địa bàn vùng ven và ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh,  làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hình thành và tổn tại nhà không phép và sai phép trong quá trình đô thị hóa; làm rõ thực trạng và phân loại các dạng nhà xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua và những bất cập phát sinh. Đồng thời đề xuất các giải pháp trước mắt và lâu dài của thành phố liên quan công tác quản lý và phát triển địa bàn, góp phần giải quyết dứt điểm tình trạng xây nhà không phép, sai phép trong thời gian tới.

Đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu nhà không phép, sai phép trên địa bàn quận mới và huyện ngoại thành trong quá trình đô thị hóa và tập trung vào những vi phạm xảy ra chủ yếu vào các trường hợp không phép hoặc sai phép về khía cạnh sử dụng đất đai, mà không đi sâu vào những vi phạm xảy ra không phép hoặc sai phép ở các công trình cấp phép xây dựng ở các quận nội thành. Do vậy, trọng tâm của đề tài nghiên cứu chủ yếu tập trung trên địa bàn các quận mới và các huyện ngoại thành, đi sâu vào vấn đề nhà không phép nhiều hơn.

Số liệu nghiên cứu thực trạng tập trung trong 4 năm (từ 2015 đến tháng 6 năm 2018), để minh họa và phân tích. Riêng về lĩnh vực chính sách, đề tài đề cập đến thời gian dài hơn (từ năm 2010 đến nay) và đề xuất giải pháp trước mắt đến năm 2020 và lâu dài đến năm 2025.

Đề tài gồm có 3 chương:

Chương 1: Thực trạng xây nhà không phép và sai phép trên địa bàn huyện ngoại thành và quận mới thành phố Hồ Chí Minh trong 3 năm gần đây

Chương 2: Những bất cập trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đối với hiện tượng nhà không phép và sai phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chương 3: Phân tích nguyên nhân và đề xuát các giải pháp liên quan công tác quản lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới

Cuối cùng là kết luận và các kiến nghị

    Xem chi tiết

    Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(652 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25453123