CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Thiết kế đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp đưa vào quản lý trong thực tế

 

 Tên chuyên đề :

Thiết kế đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp đưa vào quản lý trong thực tế

 Chủ nhiệm:

ThS. KTS. Đỗ Nguyên Phong

 Các thành viên:

TS.KTS. Trương Thái Hoài An, Ths.KTS. Lê Thị Bích Ngọc, Ths.KTS.Phạm Quang Hân, Ths.KTS. Nguyễn Trần Thanh Duy,             KTS.    Trần Thiện Thanh, KTS.         Lý Thiên Ngân

 Độ dài:

115 trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 12/2019

 Ký hiệu phân loại:

 711.12

Nội dung chính:

 

Thiết kế đô thị (TKĐT) là công tác cần thiết để tạo ra các không gian đô thị hấp dẫn và đáng sống cho cư dân đô thị, nhất là đối với thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố lớn và phát triển đất nước ta.  

Đề tài "Thiết kế đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh: thực trạng và giải pháp đưa vào quản lý trong thực tế" xây dựng một bức tranh tổng thể về thực trạng công tác lập, phê duyệt và thực thi các đồ án TKĐT tại TP.HCM, đồng thời đề xuất giải pháp hợp lý cho công tác TKĐT tại TP.HCM nhằm hướng đến một cách quản lý thông minh, sáng tạo và hiệu quả hơn.

Đề tài gồm 4 chương:

Chương I: Tổng quan về thiết kế đô thị và công tác thiết kế đô thị tại TP.HCM hiện nay

Chương II: Thực trạng về công tác lập, thẩm định và thực thi đồ án thiết kế đô thị tại TP.HCM

Chương III: Cơ sở khoa học và các bài học kinh nghiệm về công tác lập, phê duyệt các đồ án thiết kế đô thị trên thế giới

Chương IV: Các đề xuất giải pháp về công tác lập – thẩm định, phê duyệt và thực thi các đồ án thiết kế đô thị trên địa bàn TP.HCM

  Xem chi tiết

  Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(1675 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25453257