CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Đề án thí điểm thu phí hạ tầng kỹ thuật đô thị đối với khu đô thị mới, khu vực chỉnh trang đô thị cũ và tổ chức thu khi có mua bán, chuyển nhượng.

 Tên chuyên đề :

Đề án thí điểm thu phí hạ tầng kỹ thuật đô thị đối với khu đô thị mới, khu vực chỉnh trang đô thị cũ và tổ chức thu khi có mua bán, chuyển nhượng.

 Chủ nhiệm:

ThS. Vương Tịnh Mạch

 Các thành viên:

ThS. Vũ Ngọc Anh, ThS.Huỳnh Quốc Việt, ThS. Hoàng Thị Kim Chi, CN Kiều Thúy Ngọc, CN. Khiếu Văn Công, CN.Đoàn Khưu Diễm Nga.

 Độ dài:

40  trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 5/2013

 Ký hiệu phân loại:

D354.6M175

Nội dung chính:

 

 

1. Khái quát lý luận chung về phí và phí hạ tầng kỹ thuật đô thị

Nội dung này sẽ tập trung làm rõ các vấn đề sau:

-        Khái niệm phí từ góc độ quy định pháp luật và khía cạnh kinh tế

-        Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phí, lệ phí của Việt Nam hiện hành, trong đó xác định các loại phí thuộc thẩm quyền quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

-        Khái niệm hạ tầng kỹ thuật đô thị góc độ nghiên cứu của các ngành khoa học và khái niệm hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy định của pháp luật hiện hành.

-        Phí hạ tầng kỹ thuật nhìn từ góc độ cơ sở hình thành: xác định cơ sở thu (đầu tư để cung cấp dịch vụ), xác định đối tượng nộp, xác định mức phí, phương thức thu và chủ thể thu phí, cách thức sử dụng nguồn thu này.

 

2. Khung pháp luật về đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong dự án xây dựng khu đô thị mới, dự án chỉnh trang đô thị

Nội dung này sẽ tập trung làm rõ các vấn đề sau:

-          Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án đầu chỉnh trang đô thị do các văn bản quy phạm pháp luật nào điều chỉnh?

-          Trách nhiệm đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị theo các quy định hiện hành (phân biệt trong phạm vi dự án và ngoài hàng rào dự án).

 

3. Nguồn thu từ đất và nhận định về khả năng hình thành nguồn thu mới

-          Xem xét quy định của Luật Đất đai về nguồn thu từ đất: chế định tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, các loại thuế liên quan đến dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án chỉnh trang đô thị.

-          Nhận định về khả năng hình thành phí hạ tầng kỹ thuật đô thị trong điều kiện hiện nay

4. Kết luận và kiến nghị

- Phần kết luận sẽ trả lời câu hỏi có cơ sở đặt ra phí hạ tầng kỹ thuật đô thị hay không và lý giải nguyên nhân.

- Phần kiến nghị sẽ bao gồm kiến nghị với Trung ương và kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phố.

  Xem chi tiết

  Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

Hải Yến.

 

(2502 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25453044