CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Đời sống của người dân trong các dự án đầu tư xây dựng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thực trạng và giải pháp

 Tên đề tài:

Đời sống của người dân trong các dự án đầu tư xây dựng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thực trạng và giải pháp

 Chủ nhiệm:

ThS. Trần Văn Phương

 Các thành viên:

ThS. Mai Thị Quế, TS. Phạm Trần Hải, TS. Nguyễn Thị Thu Thoa, TS. Nguyễn Thị Hồng Duyên, TS. Ngô Hoài Sơn, ThS. Nguyễn Trúc Vân, ThS. Nguyễn Thị Hà, ThS. Phạm Hoàng Phước, ThS. Ngô Anh Vũ, ThS. Võ Đức Thanh, ThS. Võ Đức Bảo, ThS. Hoàng Văn Thắng, ThS. Nguyễn Long Tiên, ThS. Phạm Long Hải, ThS. Nguyễn Đặng Phương Truyền, ThS. Cao Thị Lý, ThS. Lê H’Vinh, CN. Hồ Thị Luấn, CN. Lê Thị Dung, CN. Vũ Thị Thu Hương, CN. Lê Đoàn Thành Tài

 Độ dài:

227 trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 12/2022

 Ký hiệu phân loại:

303.48

Nội dung chính:

 

 
Thông qua nghiên cứu, đề tài phân tích và đánh giá thực trạng về các dự án đầu tư xây dựng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua, từ đó cho thấy những vấn đề vướng mắc, tồn tại trong công tác quản lý dự án quy hoạch để dẫn đến tình trạng dự án quy hoạch chậm tiến độ (đánh giá từ chính sách, công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng và thực hiện dự án). Bên cạnh đó cũng phân tích, đánh giá đời sống và nhu cầu của người dân dưới tác động của các dự án quy hoạch chậm tiến độ trong thời gian qua để từ đó đề xuất các chính sách hỗ trợ phù hợp. Ngoài ra đề tài còn đề xuất các chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao đời sống của người dân tại các dự án quy hoạch chậm tiến độ; đề xuất các giải pháp nhằm quản lý tốt công tác thực hiện các dự án đầu tư xây dựng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới;

Đề tài ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu và phụ lục, được chia thành 04 chương gồm:

Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu. Chương này đánh giá tổng quan các nghiên cứu, các khái niệm có liên quan, xây dựng lý thuyết tiếp cận, khung phân tích và mô tả mẫu khảo sát.

Chương 2. Thực trạng dự án đầu tư xây dựng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương 3. Thực trạng đời sống người dân tại các dự án đầu tư xây dựng phát triển kinh tế - xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Chương 4. Chính sách hỗ trợ người dân tại các dự án quy hoạch chậm triển khai trong thời gian qua và đề xuất giải pháp hỗ trợ

   

    Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(115 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 05 năm 2023 (2/6/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25035977