TRUNG TÂM HỖ TRỢ HỘI NHẬP QUỐC TÊ TP.HCM TRUNG TÂM HỖ TRỢ HỘI NHẬP QUỐC TÊ TP.HCM

Giới thiệu

Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế thành phố Hồ Chí Minh, tên tiếng Anh là Ho Chi Minh City Centre of International Integration Support (viết tắt là CIIS), là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển thành phố và là cơ quan đầu mối của Ban Chỉ đạo thành phố Hồ Chí Minh về hội nhập quốc tế, chịu trách nhiệm đầu mối tham mưu và hỗ trợ triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Lịch sử

Trung tâm thành lập năm 2007, với tên gọi ban đầu là Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO thành phố Hồ Chí Minh, theo Quyết định số 4203/QĐ-UBND ngày 18/09/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Đến năm 2018, Trung tâm đã được tổ chức lại thành Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định 80/QĐ-UBND ngày 8/01/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố, với chức năng và nhiệm vụ được mở rộng.

Liên hệ

Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập quốc tế thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại:

+ Bộ phận hành chính, đào tạo, và thông tin: 028. 38205051

+ Bộ phận tham mưu: 028. 35030145

+ Bộ phận tài vụ: 028. 38204284

Fax: 028. 39325669

Website: hoinhap.org.vn;

Email: hcc@ciis.org.vn

Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)


Các tin khác:
  Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)
  Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)
Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25438138