HỘI NGHỊ - HỘI THẢO HỘI NGHỊ - HỘI THẢO

Hội thảo “Mạng Thông tin kinh tế: giải pháp xây dựng nội dung thông tin và cơ sở dữ liệu” (30/12/2013 20:24)

Xem thêm >>

Hội thảo “Ngành tài chính – ngân hàng trên địa bàn TPHCM sau 5 năm gia nhập WTO” (14/1/2013 19:25)

Xem thêm >>

Hội thảo “Chất lượng cuộc sống của người dân thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh kinh tế hiện nay” (6/2/2013 18:54)

Xem thêm >>

Hội thảo “Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua thách thức để hội nhập và phát triển” (28/12/2012 10:48)

Xem thêm >>

Hội thảo “Nâng cao hiệu quả bình ổn giá trên thị trường TP.HCM thông qua tăng cường liên kết với vùng ĐBSCL” (14/12/2012 09:01)

Xem thêm >>

Tham luận Hội thảo "Phát triển không gian đô thị Sài Gòn - TP.HCM" (21/9/2012 08:55)

Xem thêm >>

Kỷ yếu Tọa đàm "Vấn đề cải cách tiền lương của cán bộ, công chức và người lao động" (8/9/2012 16:29)

Xem thêm >>

Kỷ yếu Tọa đàm “Thực hiện các dự án đối tác công - tư (Privite Public Partnership - Ppp): Kinh nghiệm và Đề xuất” (17/8/2012 15:24)

Xem thêm >>

Hội Thảo “Thay Đổi Cảm Nhận Về Nhà Nước Và Thị Trường Của Người Việt Nam” - Changing Attitutes To The Market And The States Cams 2011 (23/4/2012 16:20)

Sáng ngày 19 tháng 4 năm 2011, Hội thảo “Thay đổi cảm nhận về Nhà nước và thị trường của người Việt Nam 2011” (CAMS 2011) đã diễn ra tại khách sạn Sofitel. Đây là hội thảo nhằm công bố Báo cáo nghiên cứu do Ngân hàng thế giới, Đại sự quán Ireland và Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng phối hợp thực hiện. Nghiên cứu này, đánh giá thay đổi trong cảm nhân của người VN về vai trò của Nhà nước và thị trường trong các lĩnh vực như cảm nhận chung về kinh tế thị trường, quản lý giá, sở hữu doanh nghiệp, tính minh bạch thông tin…

Xem thêm >>

Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ ba: Việt Nam hội nhập và phát triển (phần 13) (9/9/2011 16:19)

(Đại học Quốc gia Hà Nội - Viện KHXH VN 4-7/12/2008)

Xem thêm >>

Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ ba: Việt Nam hội nhập và phát triển (phần 12) (7/9/2011 17:53)

(Đại học Quốc gia Hà Nội - Viện KHXH VN 4-7/12/2008)

Xem thêm >>

Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ ba: Việt Nam hội nhập và phát triển (phần 11) (7/9/2011 17:51)

(Đại học Quốc gia Hà Nội - Viện KHXH VN 4-7/12/2008)

Xem thêm >>

Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ ba: Việt Nam hội nhập và phát triển (phần 10) (7/9/2011 16:48)

(Đại học Quốc gia Hà Nội - Viện KHXH VN 4-7/12/2008)

Xem thêm >>

Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ ba: Việt Nam hội nhập và phát triển (phần 9) (7/9/2011 16:42)

(Đại học Quốc gia Hà Nội - Viện KHXH VN 4-7/12/2008)

Xem thêm >>

Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ ba: Việt Nam hội nhập và phát triển (phần 8) (7/9/2011 16:36)

(Đại học Quốc gia Hà Nội - Viện KHXH VN 4-7/12/2008)

Xem thêm >>
Các tin khác:
Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ ba: Việt Nam hội nhập và phát triển (phần 7)  (7/9/2011)
Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ ba: Việt Nam hội nhập và phát triển (phần 6)  (6/9/2011)
Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ ba: Việt Nam hội nhập và phát triển (phần 5)  (5/9/2011)
Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ ba: Việt Nam hội nhập và phát triển (phần 4)  (5/9/2011)
Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ ba: Việt Nam hội nhập và phát triển (phần 3)  (5/9/2011)
Các trang: 1  2  3  4  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 05 năm 2023 (2/6/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25035867