HỘI NGHỊ - HỘI THẢO HỘI NGHỊ - HỘI THẢO
Hội thảo khoa học: "Phát triển đô thị bền vững"

Phát huy truyền thống đoàn kết, tình cảm keo sơn, gắn bó "Hà Nội – Huế - Sài Gòn, là cây một cội, là con một nhà" trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời khẳng định và tiếp tục vun đắp truyền thống tốt đẹp đó giữa ba địa phương Thú đô Hà Nội, tỉnh Thừa Thiên – Huế và thành phố Hồ Chí Minh trong công cuộc kiến thiết, xây dựng và bảo vệ đất nước. Hội thảo tập trung vào nội dung “phát triển đô thị bền vững”: những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn đô thị hóa và quá trình CNH – HĐH ở các đô thị Việt Nam, nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách, xây dựng thể chế định hướng phát triển kinh tế, xã hội, môi trường nhanh và bền vững. Đánh giá phân tích những khó khăn, tồn tại và rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình “phát triển bền vững”, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành phố, đặc biệt là lắng nghe các ý kiến đóng góp của các đại biểu để qua đó góp phần xác định những nhiệm vụ chiến lược và giải pháp xây dựng các đô thị “phát triển bền vững”, để các thành phố lớn của VN trở thành những đô thị văn minh, hiện đại, có vị trí xứng đáng trong khu vực Đông Nam Á và rộng hơn.

THAM LUẬN HỘI THẢO

Nhóm  chuyên đề Quy hoạch và quản lý phát triển đô thị

 

·         TS.TRỊNH VĂN CHÍNH: Phát triển đô thị bền vững: cần phát triển giao thông công cộng và chống ùn tắc

·        TS.NGUYỄN THÀNH CÔNG, ThS.NGUYỄN THANH BÌNH: Hình thành không gian kinh tế mở, đáp ứng nhu cầu phát triển thủ đô bền vững

·        TS.VÕ KIM CƯƠNG: Về nguyên lý hạ tầng kỹ thuật đi trước trong mục tiêu phát triển đô thị bền vững

·        GS. MẠC ĐƯỜNG: Đô thị quá độ và đô thị khủng hoảng

·         ThS.NGUYỄN HOÀNG HẢI: Phát triển xe buýt trong việc xây dựng đô thị bền vững tại Hà Nội – những bài học kinh nghiệm và kiến nghị

·         NGÔ TRUNG HẢI: Kinh nghiệm quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050: Đô thị vệ tinh và bảo tồn đô thị lõi – Sự cân bằng động trong quá trình phát triển đô thị cực lớn

·  PGS.TS.TRẦN TRỌNG HANH: Xây dựng và phát triển bền vững các đô thị cực lớn của Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi.........................................................................................................................

·        TS.NGUYỄN QUỐC HIỂN: Một cách tiếp cận khác về vấn đề quy hoạch giao thông đô thị

·         TS.LÊ KHẮC HIỆP: Phát triển đô thị bền vững và hài hòa

·         PGS.TS.NGUYỄN VĂN HIỆP: Cơ chế phát triển bền vững ngành xây dựng

·         PGS.TS.NGUYỄN MINH HÒA: Phát triển đô thị bền vững: các nguyên tắc và mục đích

·        GS.TS.LÊ HỒNG KẾ: Phát triển hệ thống đô thị quốc gia bền vững

·         PGS.TS.KTS. NGUYỄN TỐ LĂNG: Công tác quản lý phát triển đô thị bền vững: Một số bài học kinh nghiệm

·         GS.TS.NGUYỄN LÂN: Phát triển đô thị bền vững – những bài học kinh nghiệm của thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế và hướng tới của các đô thị Việt Nam

·         LÊ THANH LIÊM VÀ CỘNG SỰ: Quy hoạch phát triển nông nghiệp đô thị thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và định hướng

·         PGS.TS.TRẦN THỊ THU LƯƠNG: Nguyên nhân của thực trạng yếu kém trong quản lý
và sử dụng đất đô thị ở TP.HCM nhìn từ tồn tại trong cơ chế quản lý: Các giải pháp đề xuất khắc phục

·         PHẠM XUÂN MAI VÀ CỘNG SỰ: Xe gắn máy và những thách thức trong quản lý giao thông đô thị bền vững.......................................................................................................................................

·         ThS.KTS.LÃ THỊ KIM NGÂN: Quy hoạch đô thị với hướng tiếp cận bền vững

·         KTS. KHƯƠNG VĂN MƯỜI VÀ CỘNG SỰ: Nhu cầu không gian sinh hoạt cộng đồng của người dân đô thị ở ba miền Bắc Trung Nam

·         TS.NGUYỄN HỮU NGUYÊN: Những thách thức đối với sự phát triển bền vững của các đô thị Việt Nam hiện nay (Nhìn từ trường hợp TP.HCM)

·         TS.KTS. NGUYỄN VŨ PHƯƠNG: Xây dựng kiến trúc hiện đại có bản sắc

·         ThS.VŨ ĐÌNH QUÂN: Những kinh nghiệm, giải pháp trong công tác đền bù giải tỏa phục vụ đô thị hóa – công nghiệp hóa ở thành phố Hồ Chí Minh

·         NGUYỄN ĐĂNG SƠN: Thách thức về quản lý thành phố cực lớn

·         DIỆP VĂN SƠN: Xây dựng cam kết phục vụ cộng đồng và đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công

·         TS.VĂN HỒNG TẤN: Bàn về những thiếu sót và lối ra cho chính sách giao thông đô thị ở Việt Nam

·         ThS.ĐOÀN KIM THÀNH: Đánh giá một số phương thức tạo vốn phát triển hạ tầng giao thông đô thị TP.Hồ Chí Minh................................................................................................................................

·         ThS.TRẦN THỊ HỒNG THẢO VÀ Cộng sự: Thực trạng lập quy hoạch và quản lý đô thị sau quy hoạch khu vực quận 9, quận 7 – thành phố Hồ Chí Minh

·         KS.VŨ ĐỮC THẮNG: Cội nguồn kẹt nước ngập lụt đô thị - Do khoảng chênh giữa khoa học khí tượng thủy văn và chuẩn mực công trình thoát nước

·         LÊ TRUNG TÍNH: Làm gì để xe buýt thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững?

·         ThS.LÊ TRUNG TÍNH: Một số kinh nghiệm có thể rút ra từ hoạt động vận tải hành khách công cộng ở thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội

·         KTS.HOÀNG MINH TRÍ: Quy hoạch và thực thi quy hoạch chung xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh

·         ThS. PHAN NGỌC TÚ: Về trách nhiệm giải trình (accountability) của chính quyền đô thị

·         TS.ĐÀO HOÀNG TUẤN: Phát triển đô thị bền vững: một số vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn

·         GS.TSKH. ĐẶNG HÙNG VÕ: Các giải pháp chủ yếu để chỉnh trang và phát triển các đô thị lớn ở nước ta

·         BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO: Từ quy hoạch khu không gian khoa học - khu công nghệ cao thành phố đến khu đô thị KHCN đông bắc TP.HCM

·         SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM: Thách thức trong quản lý giao thông đô thị bền vững

·         SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM: Phát triển công viên, vườn hoa cho thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp

·         SỞ QUY HOẠCH- KIẾN TRÚC HÀ NỘI: Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng phát triển bền vững

·         SỞ QUY HOẠCH-KIẾN TRÚC TP.HCM: Quản lý không gian kiến trúc đô thị thành phố Hồ Chí Minh theo hướng phát triển bền vững

·         SỞ QUY HOẠCH-KIẾN TRÚC TP.HCM: Quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh hướng tới phát triển đô thị bền vững

·         SỞ XÂY DỰNG TP.HCM: Một số vấn đề liên quan đến công tác phát triển nhà ở
trên địa bàn thành phố, các chương trình đầu tư xây dựng nhà ở trọng điểm theo
Nghị quyết 18/NQ-CP và cải tạo xây dựng lại các chung cư cũ theo Nghị quyết 34/NQ-CP của Chính phủ

·         THANH TRA SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI: Một số giải pháp tăng cường quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội .....................................................................................................

·         TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN: Xã hội hóa dịch vụ cung cấp nước sạch đối với hoạt động của Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn

·         TRUNG TÂM CHỐNG NGẬP NƯỚC TP.HCM: Thực trạng và giải pháp chống ngập đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh

·         TRUNG TÂM NC PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI: Làm tốt các việc trong giai đoạn sau quy hoạch để phát triển bền vững  giao thông đô thị

·         ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN: Thực hiện công tác chỉnh trang đô thị trong
việc đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trên địa bàn quận Bình Tân

·         ỦY BAN NHÂN DÂN TP.CẦN THƠ: Định hướng quy hoạch thành phố Cần Thơ – đô thị đặc trưng và phát triển bền vững

·         ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HUẾ: Phát triển bền vững đô thị Huế

·         VỤ VẬN TẢI-BỘ GTVT: Phát triển giao thông đô thị bền vững – Thách thức và giải pháp trong quản lý giao thông đô thị bền vững ở Việt Nam

·         CHU TIỂU BÌNH: Ảnh hưởng của quy hoạch bền vững đối với phát triển đô thị bền vững

·         SHIGEHISA MATSUMURA: Phương pháp quy hoạch đảm bảo tính bền vững trong phát triển đô thị

·         VOLKER MARTIN: thành phố Hồ Chí Minh – thành phố triệu dân trong tương lai

·         DR.GREGOR WESSELS: thành phố Hồ Chí Minh trong hành trình tiến tới đô thị đẳng cấp thế giới

 

 

(2499 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 5 năm 2021 (1/6/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 4 năm 2021 (3/5/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22636715