TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2019 (8/1/2020)


Các tin khác:
  Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2019 (5/12/2019)
  Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2019 (4/11/2019)
  Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)
  Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)

 

THƯ VIỆN VIDEO THƯ VIỆN VIDEO

The player will show in this paragraph

Video-456.flv

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
Liên kết web Liên kết web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20576818