KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH

Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 (22/4/2023 15:18)

Xem thêm >>

Giải pháp khuyến khích hành vi tiêu dùng xanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (21/4/2022 07:48)

Xem thêm >>

Giải pháp nâng cao tỷ trọng đóng góp của các ngành công nghiệp công nghệ cao đối với tăng trưởng kinh tế trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh (17/1/2022 18:46)

Xem thêm >>

Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội 04 ngành Công nghiệp trọng điểm Thành phố Hồ Chí Minh (2010-2018) (5/1/2022 11:55)

Xem thêm >>

Giải pháp giảm thâm dụng lao động tại các ngành công nghiệp thâm dụng lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh – tăng cường ứng dụng công nghệ cao là một nghiên cứu điển hình. (11/1/2021 17:59)

Xem thêm >>

Giải pháp nâng cao mức sống dân cư ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (10/8/2020 09:08)

Xem thêm >>

Giải pháp đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành Thành phố khởi nghiệp (8/4/2019 14:49)

Xem thêm >>

Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch Tp.Hồ Chí Minh (8/4/2019 14:33)

Xem thêm >>

Phát triển nguồn nhân lực của các ngành nghề tự do dịch chuyển trong Asean tại Tp.Hồ Chí Minh trong điều kiện thực hiện cộng đồng kinh tế Asean (AEC) (31/1/2019 10:28)

Xem thêm >>

Nâng cao năng suất các nhân tố tổng hợp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (2/1/2019 11:21)

Xem thêm >>

Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (23/10/2018 16:07)

Xem thêm >>

Hệ thống chỉ tiêu phục vụ công tác dự báo kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và hướng hoàn thiện (9/1/2017 09:13)

Xem thêm >>

Những giải pháp đẩy mạnh liên kết ngành kinh tế giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam (23/12/2016 16:12)

Xem thêm >>

Đánh giá tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế TP.HCM giai đoạn 2000-2010 (22/4/2014 15:54)

Xem thêm >>

Định hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn TP.HCM đến năm 2020. (12/3/2014 08:44)

Xem thêm >>
Các tin khác:
Tái cấu trúc cơ cấu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020  (12/3/2014)
Tái cấu trúc bốn ngành công nghiệp trọng yếu (điện tử - công nghệ thông tin, cơ khí, hóa chất – cao su, chế biến tinh lương thực thực phẩm) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020  (11/1/2014)
Phân tích tình hình biến động giá cả năm 2008. Đề xuất giải pháp bình ổn giá trên địa bàn Thành phố (HT 2010)  (11/8/2011)
Khung hướng dẫn xây dựng nhãn chứng nhận sản phẩm công nghiệp ưu tiên phát triển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (HT 2009)  (11/8/2011)
Những vấn đề chiến lược thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020  (11/8/2011)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25397249