KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH

Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (23/10/2018 16:07)

Xem thêm >>

Hệ thống chỉ tiêu phục vụ công tác dự báo kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và hướng hoàn thiện (9/1/2017 09:13)

Xem thêm >>

Những giải pháp đẩy mạnh liên kết ngành kinh tế giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam (23/12/2016 16:12)

Xem thêm >>

Đánh giá tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế TP.HCM giai đoạn 2000-2010 (22/4/2014 15:54)

Xem thêm >>

Định hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn TP.HCM đến năm 2020. (12/3/2014 08:44)

Xem thêm >>

Tái cấu trúc cơ cấu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020 (12/3/2014 08:22)

Xem thêm >>

Tái cấu trúc bốn ngành công nghiệp trọng yếu (điện tử - công nghệ thông tin, cơ khí, hóa chất – cao su, chế biến tinh lương thực thực phẩm) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020 (11/1/2014 12:53)

Xem thêm >>

Phân tích tình hình biến động giá cả năm 2008. Đề xuất giải pháp bình ổn giá trên địa bàn Thành phố (HT 2010) (11/8/2011 15:31)

Xem thêm >>

Khung hướng dẫn xây dựng nhãn chứng nhận sản phẩm công nghiệp ưu tiên phát triển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (HT 2009) (11/8/2011 15:30)

Xem thêm >>

Những vấn đề chiến lược thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 (11/8/2011 15:29)

Xem thêm >>

Đánh giá tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO đến tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (11/8/2011 15:22)

Xem thêm >>

Sản xuất nông sản hàng hóa theo hợp đồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh – thực trạng và giải pháp (11/8/2011 15:21)

Xem thêm >>

Hệ thống kênh phân phối bán lẻ hàng hóa tiêu dùng cá nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp (11/8/2011 15:20)

Xem thêm >>

Nghiên cứu giải pháp phát triển ngành công nghiệp Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam theo hướng bền vững (11/8/2011 15:19)

Xem thêm >>

Nghiên cứu quá trình chuyển đổi canh tác từ trồng lúa 1 vụ năng suất thấp sang nuôi tôm sú tại hai huyện Nhà Bè, Cần Giờ - hiện trạng và giải pháp (11/8/2011 15:18)

Xem thêm >>
Các tin khác:
Chính sách, giải pháp phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TPHCM trong quá trình hội nhập  (11/8/2011)
Những giải pháp nhằm đẩy mạnh quá trình hợp tác kinh tế giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam  (11/8/2011)
Định hướng thu hút đối tác đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh  (11/8/2011)
Cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (11/8/2011)
Giải pháp tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp điện – điện tử trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình hội nhập  (11/8/2011)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2018 (8/11/2018)

Tin hoạt động khoa học tháng 08 năm 2018 (11/9/2018)

Tin hoạt động khoa học tháng 07 năm 2018 (13/8/2018)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
18812533