KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2007, những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm

1. Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2007 Trong 6 tháng đầu năm 2007, tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 7,9% (cao nhất so với cùng kỳ trong 5 năm vừa qua(1)), trong đó: khu vực nông - lâm - thủy sản ước tăng 3,7-3,8%, hai khu vực có mức đóng góp nhiều cho tăng trưởng là khu vực công nghiệp - xây dựng và khu vực dịch vụ đều có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ các năm trước (khu vực công nghiệp và xây dựng ước tăng 9,8%, khu vực dịch vụ ước tăng 8,3-8,5%). GDP quý II tăng cao hơn GDP quý I (quý I đạt 7,7%, quý II đạt khoảng 8%).

Sản xuất công nghiệp tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng cao, đặc biệt là khu vực ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài: Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 16,7-17% so với cùng kỳ; riêng 4 tháng đầu năm tăng 16,7%, trong đó: khu vực quốc doanh chỉ tăng 7,4% và chiếm 23,8% giá trị sản xuất công nghiệp, khu vực ngoài quốc doanh tăng 20,6% và chiếm 36,5%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 19,4% và chiếm 39,7%. Nhiều sản phẩm đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn bình quân toàn ngành, bao gồm các nhóm khai khoáng và vật liệu xây dựng, công nghiệp chế biến, cơ khí điện máy.

Giá của nhiều mặt hàng nguyên liệu như: phôi thép, dầu thô, đồng, nhôm, hạt nhựa đều có xu hướng tăng lên, đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất công nghiệp. Một số sản phẩm chủ yếu do không đạt kế hoạch đề ra đã làm giảm tốc độ tăng trưởng chung của ngành công nghiệp như: điện, xi măng, thép cán...; và một số sản phẩm thậm chí còn giảm so với cùng kỳ như dầu thô, phân hóa học, quần áo dệt kim, xe đạp.

Sản xuất nông nghiệp vượt qua được những khó khăn thách thức về thời tiết, dịch bệnh, tiếp tục phát triển ổn định: Trong những tháng đầu năm, tình trạng khô hạn, dịch bệnh hại cây trồng diễn ra trên diện rộng ở nhiều địa phương; dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm, long móng đã được khống chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ tái phát dịch cao; giá vật tư nông nghiệp tăng cao ảnh hưởng xấu đến sản xuất. Các ngành, các địa phương đã tập trung khắc phục khó khăn, bảo đảm cho sản xuất tiếp tục phát triển ổn định. Hầu hết các chỉ tiêu về sản xuất lương thực, cây công nghiệp, chăn nuôi, lâm nghiệp, ngư nghiệp đều đạt mức cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Năng suất lúa đông xuân ở Đồng bằng sông Cửu Long đạt gần 60 tạ/ha, sản lượng đạt gần 9 triệu tấn. Sản lượng thủy sản nuôi trồng 4 tháng đầu năm tăng 15,9% so với cùng kỳ. 

Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp 6 tháng đầu năm ước tăng 4,4 %, cao hơn cùng kỳ năm 2006 (3,8%).

Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển: Các hoạt động thương mại và dịch vụ khá sôi động, đạt tốc độ tăng trưởng cao. Ngành vận tải đáp ứng được nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đi lại của nhân dân.

Dịch vụ bưu chính viễn - thông tiếp tục có những bước tiến nhanh chóng về gia tăng dịch vụ cung cấp và nâng cao chất lượng phục vụ. Mạng lưới viễn thông quốc tế, liên tỉnh, nội tỉnh tiếp tục được nâng cấp, mở rộng.         

Ngành du lịch tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch và nâng cao chất lượng phục vụ. Dự kiến 6 tháng đầu năm 2007, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 2,15-2,25 triệu lượt khách (tăng 17-23% so với cùng kỳ năm 2006); chủ yếu từ các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc. Doanh thu xã hội từ du lịch đạt 20.700 tỷ đồng.

Dịch vụ tài chính, ngân hàng đạt tốc độ tăng trưởng cao. Trong 6 tháng đầu năm, dịch vụ ngân hàng tăng khoảng 8% so với cùng kỳ.

Tính chung trong lĩnh vực dịch vụ, tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm 6 tháng đầu năm ước đạt 8,3-8,5%, cao hơn mức tăng bình quân chung của nền kinh tế.

Xuất, nhập khẩu đạt kết quả khá: Xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2007 ước đạt 22,6 tỷ USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2006 và đạt 48,3% so với kế hoạch năm 2007. Xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu năm 2007 (không kể dầu thô) ước đạt 9 tỷ USD, tăng 34%.

Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2007 ước đạt 25,6 tỷ USD, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2006; trong đó nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 9,5 tỷ USD, tăng 24,8%. Nhập khẩu tăng chủ yếu tập trung ở các mặt hàng nguyên, nhiên, phụ liệu và máy móc thiết bị, trong đó máy móc, thiết bị, phụ tùng tăng 43,3%, linh kiện điện tử, máy tính tăng 31,6%,  thép thành phẩm tăng 27,5%, bông, xơ, sợi tăng 25%…

Nhập siêu 6 tháng đầu năm ở mức 3 tỷ USD, bằng khoảng 13,6% tổng kim ngạch xuất khẩu, chủ yếu do gia tăng nhập khẩu thiết bị máy móc, vật liệu cho đầu tư và sản xuất hàng xuất khẩu.

Nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 195 nghìn tỷ đồng (đạt 43,2% kế hoạch năm, bằng 38,4% GDP). Trong 5 tháng đầu năm 2007, mức giải ngân nguồn vốn ODA ước đạt 709 triệu USD, bằng 37% kế hoạch năm 2007, trong đó vốn vay đạt khoảng 625 triệu USD và viện trợ đạt 84 triệu USD.

Tài chính, tiền tệ và giá cả: Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 135,2 nghìn tỷ đồng, bằng 48% dự toán năm, tăng 16,6% so với cùng kỳ; tổng chi ngân sách ước đạt 164,3 nghìn tỷ đồng, bằng 46% dự toán; bội chi  ngân sách nhà nước bằng khoảng 50% dự toán năm.

Chỉ số giá tiêu dùng và dịch vụ 6 tháng đầu năm ước tăng 4,2-4,5%, thấp hơn cùng kỳ năm 2006.

Hoạt động giáo dục - đào tạo: Việc đổi mới giao kế hoạch đào tạo đang được triển khai thực hiện theo hướng giao quyền xác định chỉ tiêu cho các cơ sở đào tạo.

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết việc làm: Trong 6 tháng đầu năm 2007, đã giải quyết việc làm cho khoảng 84 vạn người, đạt 52,5% kế hoạch; Bộ Y tế đã tăng cường kiểm tra việc tăng giá thuốc, xử lý sai phạm, nhằm ổn định giá thuốc, phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả nổi bật trên, tình hình kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm vẫn còn một số hạn chế:

(1) Hệ thống kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước. Khả năng cung cấp điện, cấp thoát nước, giao thông đường bộ, hàng hải còn nhiều hạn chế, có khả năng quá tải gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Những tác động bất thường của thời tiết và tình hình sâu bệnh, dịch hại cây trồng diễn ra trên diện rộng đã gây tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp. Dịch cúm gia cầm đang có nguy cơ bùng phát trở lại.

(2) Nhập siêu 6 tháng đầu năm tăng khá cao, bằng khoảng 13,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. 

(3) Chỉ số giá tăng cao hơn mức tăng cùng kỳ. Giá cả thị trường, nhất là giá của nhiều mặt hàng phục vụ sản xuất, kinh doanh, như xăng dầu, xi măng, than, điện, thép, phân bón... tăng, sẽ kéo theo sự tăng giá các mặt hàng khác, gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

(4) Tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước, tín dụng đầu tư đều chậm. Đặc biệt, đối với nguồn vốn ODA 5 tháng đầu năm 2007, mức giải ngân ước đạt 709 triệu USD, chỉ bằng 37% kế hoạch năm, thấp hơn kế hoạch đề ra. Việc giải ngân chậm sẽ làm giảm hiệu quả đầu tư, gây ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế.

(5) Tình trạng thiếu lao động đang diễn ra khá trầm trọng, đặc biệt là ở các khu công nghiệp tập trung.

2. Những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm

Để hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 đã đề ra, trong 6 tháng cuối năm, cần tập trung thực hiện các giải pháp chủ yếu sau:

Bảo đảm sự ổn định vĩ mô của nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy đầu tư, kinh doanh phát triển và nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Chú trọng điều phối, bảo đảm cung cấp đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai, dịch bệnh có hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp.

Đẩy mạnh các giải pháp nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu, đặc biệt chú trọng phát hiện và khai thác lợi thế các mặt hàng xuất khẩu mới. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường truyền thống, đồng thời tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới. Phát triển mạnh dịch vụ, nhất là du lịch.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án quan trọng quốc gia, công trình lớn phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn ngân sách và trái phiếu Chính phủ, nguồn vốn ODA. Tập trung vốn đầu tư cho các dự án quan trọng, cấp thiết nhằm tăng thêm số lượng các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2007. Tăng cường công tác giám sát đầu tư để hạn chế lãng phí và tiêu cực trong đầu tư.

Tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài, nhất là các dự án quy mô lớn, có công nghệ tiên tiến; thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước cho các dự án quan trọng, các dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, công nghiệp. Đi liền với thu hút vốn đầu tư, phải thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện; bảo đảm phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Tăng cường kiểm soát các cân đối tài chính, tiền tệ; giá cả thị trường, tỷ giá, đặc biệt là các giải pháp bảo đảm cho thị trường chứng khoán phát triển ổn định và giảm thiểu rủi ro, phục vụ tốt việc huy động và phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển có hiệu quả.

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo; các chương trình, đề án hỗ trợ sản xuất, đời sống cho các xã đặc biệt khó khăn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc.

Các bộ, ngành và địa phương phải tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ về cải cách hành chính, tiếp tục rà soát để đơn giản hóa thủ tục hành chính, loại bỏ ngay giấy phép con không cần thiết; áp dụng đồng bộ cơ chế "một cửa", tạo thuận lợi cho giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường các biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Khẩn trương hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tập trung xử lý dứt điểm, công khai, minh bạch các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, góp phần làm trong sạch bộ máy nhà nước, bảo đảm môi trường thuận lợi cho đầu tư kinh doanh.

----------------------------------

Chú thích:

(1) Cùng kỳ năm 2002 tăng 6,49%; năm 2003 tăng 7,04%; năm 2004 tăng 7,06%; năm 2005 tăng 7,59% và năm 2006 tăng 7,36%.

Biên tập và tổng hợp từ nguồn "TC Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội - 2007"

(148 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2019 (4/11/2019)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)

Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20337982