KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2006

Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá: Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5 ước tăng 2,5% so với tháng trước và tăng 16,9% so với tháng 5/2005; tính chung cả 5 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khu vực ngoài quốc doanh tăng 20,5%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 18,1% và khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 8,9%.

Nhiều địa phương có giá trị sản lượng công nghiệp lớn đạt được mức tăng trưởng công nghiệp cao so với cùng kỳ và so với mức bình quân chung của toàn ngành như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tây, Hải Dương, Bình Dương...

Sản xuất nông nghiệp ổn định; lĩnh vực dịch vụ tiếp tục phát triển.

Hoạt động xuất nhập khẩu phát triển khá: Kim ngạch xuất khẩu tháng 5 ước đạt 3.200 triệu USD, tăng 7,7% so với tháng trước; tính chung 5 tháng đầu năm 2006 ước đạt 15.048 triệu USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu tháng 5 ước đạt 3.600 triệu USD, tăng 2,3% so với tháng trước; tính chung 5 tháng đầu năm 2006 kim ngạch nhập khẩu ước đạt 16.014 triệu USD, chiếm gần 6% kim ngạch xuất khẩu, thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Nguồn vốn đầu tư đạt khá: Trong tháng 5, cả nước có 82 dự án được cấp phép đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 236 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2006 đã có thêm 282 dự án được cấp giấy phép đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 2.15 triệu USD, tăng 9% về số dự án và tăng 19,7 về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2005. Các dự án cấp phép tập trung vào ngành công nghiệp và xây dựng, chiếm 74,3% về số dự án và 66% tổng vốn đăng ký.

Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước tính chung 5 tháng tăng 8,3% so với cùng kỳ. Trong 5 tháng đầu năm, giá trị các hiệp định ODA được ký kết đạt 1.331 triệu USD, trong đó vốn vay là 1.228 triệu USD và viện trợ không hoàn lại là 103 triệu USD.

Thu chi ngân sách bảo đảm tiến độ, chỉ số giá tăng thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Về hoạt động tiền tệ: Tổng phương tiện thanh toán tháng 5/2006 tăng 1,5% so với tháng 4; tính chung trong 5 tháng đầu năm, tổng phương tiện thanh toán tăng 10,5%. Nguồn vốn huy động đến cuối tháng 5 ước tăng 12,9 so với cuối năm 2005, cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ cho vay toàn nền kinh tế đến 31/5/2006 ước tăng 4,2% so với cuối năm 2005. Trong tháng 5/2006, lãi xuất huy động và lãi xuất cho vay của các tổ chức tín dụng nhìn chung vẫn ổn định so với tháng 4.

Nhìn chung tình hình kinh tế xã hội trong những tháng đầu năm đạt được số kết quả tốt nhưng khó khăn trong các tháng cuối năm còn rất lớn: sự biến động của giá cả, đặc biệt là giá đầu vào của sản xuất (điện, xăng dầu...) gây sức ép về tăng giá các mặt hàng khác; diễn biến thời tiết khó lường sẽ ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân; năng lực cạnh tranh của nhiều sản phẩm thấp, một số vấn đề  xã hội còn bức xúc ... các Bộ, ngành, địa phương cần bám sát các diễn biến của tình hình thực tế, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, triệt để các giải pháp đã được nêu trong Nghị quyết 01, các Nghị quyết tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong những tháng tới cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một là, theo dõi sát tình hình diễn biến của thị trường và dự báo biến động giá. Việc điều chỉnh giá các vật tư quan trọng có liên quan đến sản xuất của nhiều ngành khác (than, xi măng, điện...) cần phải nghiên cứu thực hiện theo một lộ trình hợp lý để không gây ảnh hưởng lớn đến chi phí sản xuất, giá cả của các sản phẩm liên quan, nhất là các sản phẩm quan trọng, thiết yếu. Thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm trong đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, tiết kiệm trong chi tiêu của các cơ quan Nhà nước, sử dụng vốn ngân sách nhà nước đúng mục đích, chế độ, định mức chi tiêu đã quy định...

Hai là, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và xuất khẩu...

Ba là, các Bộ chỉ đạo các doanh nghiệp đa dạng hóa các mặt hàng, tập trung vào những nhóm hàng, mặt hàng đang có thị trường tiêu thụ và có khả năng tăng thêm; tiến hành hợp lý hóa dây chuyền sản xuất, giảm lao động dôi dư, áp dụng các biện pháp giảm chi phí sản xuất và kinh doanh để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm...

Bốn là, tập trung sức ổn định đời sống, cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 1; đồng thời cần đề phòng diễn biến phức tạp của thời tiết để có phương án và biện pháp phòng, chống thiên tai có hiệu quả...

Năm là, tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông. Tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn thực hiện Luật Giao thông; tăng cường giám sát bảo đảm an toàn giao thông, nhất là trên các tuyến đường có mật độ giao thông cao...

Sáu là, chỉ đạo sát sao các đoàn thanh tra của Chính phủ triển khai tốt công tác thanh tra các dự án đầu tư trong các lĩnh vực giao thông, thủy lợi; các đoàn giám định các sai phạm của các dự án thuộc PMU 18.

 Duy Minh

 Trích tài liệu họp báo Văn phòng Chính phủ thường kỳ tháng 5/2006

(367 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)

Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)

Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2019 (4/9/2019)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20221066