KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Quan điểm về cơ cấu kinh tế mở

Trong điều kiện toàn cầu hóa, thị trường không chỉ bó hẹp trong phạm vi từng nước riêng lẻ. Ngay những nước lớn như Hoa Kỳ cũng không thể nào không tính đến những nhân tố của thị trường quốc tế và cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 đã là một bài học cho nhiều nước. Để tận dụng những lợi thế mở ra do “quy mô thị trường”, cần tiến hành công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu. Chính từ nhận thức này mà chúng ta đã đẩy mạnh xuất khẩu và lấy xuất khẩu trở thành một đòn bẩy để phát triển kinh tế đất nước, làm cho kinh tế chủ động hội nhập vào kinh tế thế giới.

Như vậy, trong chỉ đạo, kinh tế không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường 80 triệu dân Việt Nam mà là phải mở ra thị trường 500 triệu dân Đông Nam Á, thị trường của 2 tỷ dân của Đông Á và thị trường của hơn 6 tỷ dân toàn cầu. Từ đó khắc phục dần tư tưởng chuyển dịch cơ cấu chỉ là yêu cầu nội tại, nhấn mạnh quá mức đến nhu cầu “nội địa hóa” của nền kinh tế khép kín, không thể phát triển nhanh và mạnh được. Chính nhờ gắn với xuất khẩu mà toàn bộ các ngành nghề năng suất cao được đẩy mạnh và liên kết với nhau, kể cả phát triển các ngành phụ trợ (như sản xuất khuôn mẫu, các dịch vụ vận tải, kho bãi, viễn thông…) để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ Việt Nam. Với các thỏa thuận AFTA, AIA, AICO, sự “liên thông” trong nền kinh tế khu vực Đông Nam Á đang hình thành trên thực tế. Nếu không tính đến nhân tố mới này của quá trình hội nhập thì sẽ gây đổ vỡ cho không ít doanh nghiệp, ngành hàng những năm tới.

Nhờ sự quyết đoán trong ký các hiệp định thương mại và đầu tư đa phương và song phương, như Hiệp định Thương mại song phương BTA Việt Nam – Hoa Kỳ đã góp phần (chỉ sau hai năm) đưa Hoa Kỳ trở thành đối tác xuất khẩu lớn nhất. Tư duy về việc sớm gia nhập WTO đã được khẳng định trong Nghị quyết 9 Trung ương (khóa IX) cần được thể hiện rõ trong quá trình hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách và nhanh chóng tạo ra chuyển biến trong đời sống kinh tế. Tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào “bao cấp” bằng việc níu kéo các biện pháp bảo hộ và hàng rào phi thuế quan còn khá nặng, cũng cần được nhận thức lại.

 

PGS.TSKH Nguyễn Quang Thái

Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam

Nguồn : Nghiên cứu kinh tế số 312 – Tháng 5/2004

(3229 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2019 (4/11/2019)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)

Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20337956