KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Về phát triển nông lâm ngư nghiệp vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam

Ngoài việc đã hình thành các vùng cây công nghiệp dài ngày ổn định và vượt mục tiêu quy hoạch như: cao su, cà phê, chè, điều. Cây cao su quy hoạch đến năm 2000 là 230 ngàn ha, đến năm 1999 đã thực hiện 250 ngàn ha, cây cà phê quy hoạch đến năm 2000 có 43 ngàn ha, thực hiện đến năm 1999 đạt 108 ngàn ha, cây điều quy hoạch 150 ngàn ha, thực hiện 171 ngàn ha,... cây hàng năm luôn được thay đổi phù hợp với nhu cầu của thị trường. Sản xuất lương thực theo hướng thâm canh lúa, phát triển mạnh ngô, kết hợp trồng sắn, đậu tương, lạc để có nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. Phát triển đàn bò thịt, bò sữa, đàn lợn và gia cầm để cung cấp cho thị trường vùng KTTÐPN. Phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt, nước lợ và khai thác hải sản. Khoanh nuôi và bảo vệ rừng hiện có, phát triển trồng rừng nguyên liệu giấy, diêm.... Giá trị sản xuất nông nghiệp vùng KTTÐPN chiếm khoảng 7% cả nước.

Nông nghiệp tỉnh Ðồng Nai có vị trí quan trọng nhất đối với sự phát triển nông nghiệp trong vùng, đã phát triển khá toàn diện; thời kỳ 1991 - 1999 giá trị sản lượng tăng bình quân là 4,4%. Trong nông nghiệp đã hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp quy mô lớn như cây cao su 42.500 ha, cây cà phê 25.000 ha, cây điều 30.000 ha. Hình thành các vùng nông sản tập trung gắn với công nghiệp chế biến như đậu nành 15.000 ha, bắp 60.000 ha, mía 14.000 ha, thuốc lá 13.300 ha và bông vải 5.000 ha.

Tuy nhiên một số vấn đề lớn đang đặt ra là do tốc độ phát triển công nghiệp, tốc độ phát triển đô thị và kết cấu hạ tầng nhanh, đất nông nghiệp bị thu hẹp dẫn đến thiếu đất và thiếu việc làm cho nông dân khu vực ven đô.

 Trích Báo cáo sơ khởi: CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NỘI BỘ CÁC NGÀNH KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM (Đề tài đang nghiên cứu của Viện Kinh tế TP.HCM)

(489 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2020 (1/9/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 7 năm 2020 (1/8/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21583115