KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

 

 Tên chuyên đề :

Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

 Chủ nhiệm:

Th.S Cao Minh Nghĩa

 Các thành viên:

TS. Tô Thị Thùy Trang, CN. Lộ Nhật Thu, CN. Nguyễn Thị Hiền, CN. Võ Văn Phúc, CN. Huỳnh Tấn Hậu, ThS. Nguyễn Thanh Bình

 Độ dài:

141 trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 03/2023

 Ký hiệu phân loại:

334

Nội dung chính:

 

Mục tiêu chung của nghiên cứu đó là tìm ra những hạn chế của phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với từng loại hình cụ thể, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, từ đó, đánh giá tính khả thi của những giải pháp đã được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2011-2021 và đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030.

Để đạt được mục tiêu chung, nghiên cứu cần thực hiện những mục tiêu cụ thể như sau:

+ Phân tích thực trạng phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2021; những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức.

+ Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tại thành phố Hồ Chí Minh.

+ Đánh giá tính khả thi của những giải pháp đã được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2011-2021 và đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030.

Nội dung báo cáo bao gồm các phần sau:

Phần I. Mở đầu

Phần II. Tổng quan cơ sở nghiên cứu

Phần III. Phân tích thực trạng phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2021.

Phần IV. Định hướng, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Phần V. Kết luận và kiến nghị  

       Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(110 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25422694