KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Thị trường lao động TP.HCM trong quá trình phát triển và chuyển đổi nền kinh tế. Các giải pháp nhằm phát triển và điều tiết thị trường lao động

 Tên đề tài:

Thị trường lao động TP.HCM trong quá trình phát triển và chuyển đổi nền kinh tế. Các giải pháp nhằm phát triển và điều tiết thị trường lao động

 Chủ nhiệm:

PGS.PTS.Nguyễn Thị Cành

 Các thành viên:

Cộng tác viên

 Độ dài:

147 trang

 Thời gian hoàn thành:

1998

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(227 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 8 năm 2021 (1/9/2021)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2021 (2/8/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22861225