KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH

Giải pháp giảm thâm dụng lao động tại các ngành công nghiệp thâm dụng lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh – tăng cường ứng dụng công nghệ cao là một nghiên cứu điển hình. (11/1/2021 17:59)

Xem thêm >>

Giải pháp nâng cao mức sống dân cư ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (10/8/2020 09:08)

Xem thêm >>

Giải pháp đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành Thành phố khởi nghiệp (8/4/2019 14:49)

Xem thêm >>

Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch Tp.Hồ Chí Minh (8/4/2019 14:33)

Xem thêm >>

Phát triển nguồn nhân lực của các ngành nghề tự do dịch chuyển trong Asean tại Tp.Hồ Chí Minh trong điều kiện thực hiện cộng đồng kinh tế Asean (AEC) (31/1/2019 10:28)

Xem thêm >>

Nâng cao năng suất các nhân tố tổng hợp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (2/1/2019 11:21)

Xem thêm >>

Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (23/10/2018 16:07)

Xem thêm >>

Hệ thống chỉ tiêu phục vụ công tác dự báo kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và hướng hoàn thiện (9/1/2017 09:13)

Xem thêm >>

Những giải pháp đẩy mạnh liên kết ngành kinh tế giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam (23/12/2016 16:12)

Xem thêm >>

Đánh giá tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế TP.HCM giai đoạn 2000-2010 (22/4/2014 15:54)

Xem thêm >>

Định hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn TP.HCM đến năm 2020. (12/3/2014 08:44)

Xem thêm >>

Tái cấu trúc cơ cấu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020 (12/3/2014 08:22)

Xem thêm >>

Tái cấu trúc bốn ngành công nghiệp trọng yếu (điện tử - công nghệ thông tin, cơ khí, hóa chất – cao su, chế biến tinh lương thực thực phẩm) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020 (11/1/2014 12:53)

Xem thêm >>

Phân tích tình hình biến động giá cả năm 2008. Đề xuất giải pháp bình ổn giá trên địa bàn Thành phố (HT 2010) (11/8/2011 15:31)

Xem thêm >>

Khung hướng dẫn xây dựng nhãn chứng nhận sản phẩm công nghiệp ưu tiên phát triển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (HT 2009) (11/8/2011 15:30)

Xem thêm >>
Các tin khác:
Những vấn đề chiến lược thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020  (11/8/2011)
Đánh giá tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO đến tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (11/8/2011)
Sản xuất nông sản hàng hóa theo hợp đồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh – thực trạng và giải pháp  (11/8/2011)
Hệ thống kênh phân phối bán lẻ hàng hóa tiêu dùng cá nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp  (11/8/2011)
Nghiên cứu giải pháp phát triển ngành công nghiệp Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam theo hướng bền vững  (11/8/2011)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 8 năm 2021 (1/9/2021)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2021 (2/8/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22856648