KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Giải pháp đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành Thành phố khởi nghiệp

 Tên đề tài:
Giải pháp đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành Thành phố khởi nghiệp
 Chủ nhiệm:
ThS. Hồ Thủy Tiên
 Các thành viên:
ThS. Cao Minh Nghĩa, ThS. Nguyễn Trúc Vân, ThS. Cao Ngọc Thành, ThS. Trương Thiết Hà, ThS. Đoàn Khưu Diễm Nga, ThS. Trần Thị Đỏ, ThS. Nguyễn Vĩnh, ThS. Lê Chí Hùng, ThS. Vũ Đình Thắng, ThS. Lê Chí Thành
 Độ dài:
172 trang
 Thời gian hoàn thành:
Tháng 03 Năm 2019
 Ký hiệu phân loại:
331.1

 

Nội dung chính:

 

Đề tài là một trong những kế hoạch cụ thể hóa nhằm thực hiện Nghị quyết số 35/NQCP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 05 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.
Đề tài tập trung nghiên cứu và xác định các điều kiện để đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố khởi nghiệp nhưng mục tiêu khởi nghiệp mà đề tài xác định và hướng đến đó là khởi nghiệp theo nghĩa chung đơn thuần, tức là bắt đầu mới (khởi) một công việc, một sự nghiệp (nghiệp riêng). Do đó, hướng tiếp cận của đề tài sẽ dựa trên cơ sở phân tích các yếu tố của hệ sinh thái khởi nghiệp để phân tích đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh với 12 chỉ số khởi nghiệp như: tài chính cho kinh doanh khởi nghiệp, chính sách khởi nghiệp của Chính phủ, quy định của Chính phủ về khởi nghiệp, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của chính phủ, giáo dục về kinh doanh ở bậc phổ thông, giáo dục về kinh doanh ở bậc sau phổ thông, chuyển giao công nghệ trong khởi nghiệp, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho khởi nghiệp, năng động của thị trường nội địa, cơ sở hạ tầng, văn hóa và chuẩn mực xã hội. Đối tượng nghiên cứu phân làm ba nhóm đối tượng cụ thể: (1) Doanh nghiệp khởi nghiệp từ nền tảng có sẵn mang tính kế thừa (truyền thống)-chủ yếu là các doanh nghiệp qui mô vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá thể. (2) Doanh nghiệp khởi nghiệp hoàn toàn mới.
Đề tài áp dụng các phương pháp nghiên cứu tại bàn để thống kê, phân tích, đánh giá các cơ chế chính sách, các qui định, ... có liên quan về khởi nghiệp; phương pháp khảo sát: (1) các cơ quan sở ngành quận huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khởi nghiệp; (2) các Trung tâm vườn ươm khởi nghiệp của Thành đoàn, của các Trường Đại học, của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp của Sở Côn HCM,...; (3) doanh nghiệp và cá nhân khởi nghiệp thành công trên địa bàn Thành phố.

 

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

 

(517 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 8 năm 2021 (1/9/2021)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2021 (2/8/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22861346