KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Giải pháp nâng cao tỷ trọng đóng góp của các ngành công nghiệp công nghệ cao đối với tăng trưởng kinh tế trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:

Giải pháp nâng cao tỷ trọng đóng góp của các ngành công nghiệp công nghệ cao đối với tăng trưởng kinh tế trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

ThS. Nguyễn Xuân Đóa

 Các thành viên:

ThS. Huỳnh Ngọc Chương, PGS.TS. Hạ Thị Thiều Dao, ThS. Phạm Tiến Dũng, ThS. Hồ Minh Nhật, ThS. Trần Văn Phúc, ThS. Triệu Đỗ Hồng Phước, CN. Nguyễn Mạnh Quân, ThS.Triệu Thành Sơn, CN. Võ Văn Tấn, ThS. Nguyễn Phước Thuận, TS. Lê Thị Ánh Tuyết.                                 

 Độ dài:

175 trang.

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 12/2021

 Ký hiệu phân loại:

338.9

Nội dung chính:

 

Nghiên cứu hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển ngành công nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong mối quan hệ với tăng trưởng kinh tế. Xây dựng khung phân tích để đánh giá tỷ trọng đóng góp các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong 4 ngành công nghiệp trọng yếu. Phân tích, đánh giá thực trạng các chỉ tiêu phát triển, tỷ trọng đóng góp của các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong 4 ngành công nghiệp trọng yếu TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2020. Phân tích, đánh giá vai trò của các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong phát triển công nghiệp và kinh tế - xã hội TP.Hồ Chí Minh. Đồng thời phân tích, đánh giá các chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong phát triển sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh. Cuối cùng, đề xuất chính sách và các giải pháp nhằm nâng cao tỷ trọng đóng góp của các sản phẩm công nghệ cao, phát triển công nghiệp công nghệ cao góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TP.Hồ Chí Minh.

Về kết cấu, ngoài phần Mở đầu, nghiên cứu có 03 Chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong tăng trưởng kinh tế
Chương 2: Thực trạng phát triển sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020
Chương 3: Giải pháp phát triển sản phẩm công nghiệp công nghệ cao và các kiến nghị chính sách.

    Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(572 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25397132