KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Những biện pháp kinh tế tổ chức và quản lý để phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân

Chủ nhiệm đề tài: PTS. Trần Du Lịch

 Tên đề tài:

Những biện pháp kinh tế tổ chức và quản lý để phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân

 Chủ nhiệm:

PTS. Trần Du Lịch

 Các thành viên:

PTS.Bạch Văn Bảy, PTS.Tôn Sĩ Kinh, PGS.Phạm Phụ, PGS.Lâm Quang Huyên, PGS.Nguyễn Thị Cành, PTS.Vũ Xuân Đề, PTS.Vũ Công Tuấn, PTS.Đinh Sơn Hùng, PTS.Nguyễn Trần Dương, PTS.Bùi Thị Minh Hằng, PTS.Nguyễn Văn Viễn, PTS.Nguyễn Khắc Trí (qua đời), MSc.Nguyễn Quốc Tòng, KS.Nguyễn Thị Lan, KS.Lê Văn Be, CV.Trần Tô Tử, Th.S.Nguyễn Thiềng Đức, CN.Vũ Phạm Tín, CN.Nguyễn Thị Bích Hồng

 Độ dài:

205 trang

 Thời gian hoàn thành:

1996

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(244 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 11 năm 2022 (1/12/2022)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 10 năm 2022 (1/11/2022)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2022 (1/10/2022)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
24275605