KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Vấn đề thu hút vốn nước ngoài phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội thành phố Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:

Vấn đề thu hút vốn nước ngoài phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

CN. Trần Tô Tử

 Các thành viên:

Phan Hiển Minh

 Độ dài:

110 trang

 Thời gian hoàn thành:

1996

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(261 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 11 năm 2022 (1/12/2022)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 10 năm 2022 (1/11/2022)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2022 (1/10/2022)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
24275942