KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Định hướng và giải pháp phát triển một số ngành dịch vụ – thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2000 và 2010

 Tên đề tài:

Định hướng và giải pháp phát triển một số ngành dịch vụ – thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2000 và 2010

 Chủ nhiệm:

PTS. Trần Du Lịch

 Các thành viên:

CN.Trần Tô Tử, Th.S.Nguyễn Thiềng Đức, CN.Vũ Phạm Tín, CN.Trần Văn Bích, CN.Võ Sĩ, CN.Nguyễn Thị Bích Hồng.

 Độ dài:

Đang cập nhật

 Thời gian hoàn thành:

1997

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(350 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 11 năm 2022 (1/12/2022)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 10 năm 2022 (1/11/2022)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2022 (1/10/2022)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
24275689