KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Nhận định tình hình kinh tế năm 1996 –1997, phân tích những nhân tố tác động qua lại tới tăng trưởng kinh tế trên địa bàn TP.HCM

 Tên đề tài:

Nhận định tình hình kinh tế năm 1996 - 1997, phân tích những nhân tố tác động qua lại tới tăng trưởng kinh tế trên địa bàn TP.HCM

 Chủ nhiệm:

PTS. Trần Du Lịch

 Các thành viên:

Th.S. Nguyễn Thiềng Đức, Th.S.Nguyễn Văn Phúc, CN.Nguyễn Xuân Tành, PTS.Lê Anh Duy, PTS.Trần Đức Hạnh, CN.Trần Văn Bích, CN.Vũ Phạm Tín, CN.Võ Sĩ, CN.Vũ Thị Minh Nguyệt

 Độ dài:

115 trang

 Thời gian hoàn thành:

1997

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(283 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 11 năm 2022 (1/12/2022)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 10 năm 2022 (1/11/2022)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2022 (1/10/2022)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
24275564