KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Những chính sách và giải pháp nhằm xác lập vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế Nhà nước trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:

Những chính sách và giải pháp nhằm xác lập vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế Nhà nước trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

PTS. Trần Du Lịch

 Các thành viên:

KS. Tô Dùng, Kha Quỳnh Dung, PGS.TS.Nguyễn Thị Cành, PTS.Lê Anh Duy, CV.Trần Tô Tử, Th.S.Nguyễn Thiềng Đức

 Độ dài:

108 trang

 Thời gian hoàn thành:

1997

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(181 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 11 năm 2022 (1/12/2022)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 10 năm 2022 (1/11/2022)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2022 (1/10/2022)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
24275880