KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Tác động của quá trình đô thị hoá đến sự biến động kinh tế – xã hội nông thôn ngoại thành TP.HCM. Đề xuất các định chế nhằm hỗ trợ tạo việc làm cho quận 12

 Tên đề tài:

Tác động của quá trình đô thị hoá đến sự biến động kinh tế – xã hội nông thôn ngoại thành TP.HCM. Đề xuất các định chế nhằm hỗ trợ tạo việc làm cho quận 12

 Chủ nhiệm:

KS. Nguyễn Thị Tuất

 Các thành viên:

Cộng tác viên

 Độ dài:

121 trang

 Thời gian hoàn thành:

1998

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(214 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 11 năm 2022 (1/12/2022)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 10 năm 2022 (1/11/2022)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2022 (1/10/2022)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
24275619