KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Giải pháp giảm thâm dụng lao động tại các ngành công nghiệp thâm dụng lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh – tăng cường ứng dụng công nghệ cao là một nghiên cứu điển hình.

 Tên đề tài:

Giải pháp giảm thâm dụng lao động tại các ngành công nghiệp thâm dụng lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh – tăng cường ứng dụng công nghệ cao là một nghiên cứu điển hình.

 Chủ nhiệm:

Th.S Cao Minh Nghĩa

 Các thành viên:

ThS. Phan Thụy Kiều, ThS. Tô Thị Thùy Trang, ThS. Trương Thiết Hà, ThS. Nguyễn Thu Thảo, ThS. Phan Quốc Tuấn, CN. Nguyễn Bảo Cường, CN. Trần Lê Thanh Trúc, ThS. Nguyễn Thanh Trà, CN. Lê Thị Kim Vân, CN. Nguyễn Thị Lan Hương.

 Độ dài:

181 trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 12/2020

 Ký hiệu phân loại:

331.12

Nội dung chính:

 

Đề án  giới hạn phạm vi nghiên cứu như sau:

Nội dung: Phân tích thực trạng phát triển 4 ngành công nghiệp trọng yếu (điện tử, cơ khí chế tạo, hóa dược - cao su nhựa, chế biến lương thực - thực phẩm) và 3 ngành công nghiệp truyền thống (dệt, sản xuất trang phục, da giày); phân tích thực trạng lao động thuộc 7 ngành nêu trên.

Không gian: Phân tích thực trạng SXKD của các doanh nghiệp hoạt động trong Khu Công nghệ cao, trong và ngoài các KCX, KCN trên địa bàn thành phố.

Thời gian: Phân tích thực trạng giai đoạn 2011-2019

Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung nghiên cứu được bố cục thành 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về ngành công nghiệp thâm dụng lao động và ngành công nghiệp thâm dụng vốn.

Chương 2: Phân tích thực trạng thâm dụng lao động tại các ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2019.

Chương 3: Những giải pháp và kiến nghị nhằm giảm thâm dụng lao động tại các ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(52 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt dộng khoa học tháng 02 năm 2021 (1/3/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2021 (3/2/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21990799