KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Những giải pháp đẩy mạnh liên kết ngành kinh tế giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam

 

 Tên đề tài:
Những giải pháp đẩy mạnh liên kết ngành kinh tế giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam
 Chủ nhiệm:
Th.S Cao Minh Nghĩa
 Các thành viên:
ThS. Nguyễn Trúc Vân, ThS. Cao Ngọc Thành, ThS. Trương Thiết Hà, ThS. Lê Ngọc Huyền Trang, ThS. Trần Thị Đỏ, CN.Nguyễn Thị Hà
 Độ dài:
91 trang
 Thời gian hoàn thành:
Tháng 12/2016
 Ký hiệu phân loại:
330.124

 

Nội dung chính:

 

Chương 1: Tổng quan lý thuyết về liên kết kinh tế và các yếu tố tác động đến liên kết kinh tế.
Trong chương này, đề tài đã định nghĩa liên kết kinh tế; đồng thời, xác định các yếu tố tác động đến liên kết kinh tế.
Chương 2: Phân tích thực trạng liên kết ngành kinh tế giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam giai đoạn 2010-2015.
Trong chương này, đề tài đã phấn tích thực trạng liên kết ngành kinh tế giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam giai đoạn 2010-2015, cụ thể như sau:
Qua kết quả nghiên cứu cho thấy,
 kết quả thực hiện các chương trình liên kết ngành kinh tế giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đã dẫn đến tốc độ tăng trưởng bình quân GRDP giai đoạn 2011-2015 của cả Vùng cao hơn so với cả nước 1,37 lần. Tuy nhiên, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam chưa xác định được cơ chế, giải pháp phù hợp chung với sự ràng buộc trách nhiệm rõ ràng trong phân công nhiệm vụ giữa Thành phố với các tỉnh trong Vùng để phối hợp giải quyết những lĩnh vực chủ yếu trong liên kết phát triển kinh tế Vùng. Mặt khác, việc chưa hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu chung của Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đã dẫn đến việc các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp tiếp cận thông tin chung của Vùng và từng địa phương trong Vùng còn hạn chế, chưa kịp thời. Ngoài ra, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ Công tác liên ngành và Tổ Chuyên viên giúp việc điều phối phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam thời gian qua chưa cao; sự phối hợp giữa các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam còn rời rạc.
Chương 3: Định hướng liên kết ngành kinh tế giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam. Những giải pháp nhằm đẩy mạnh liên kết ngành kinh tế giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020.
Trong chương này, đề tài đã định hướng liên kết ngành kinh tế giữa TP.HCM và các tỉnh Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020; đồng thời đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm đẩy mạnh liên kết ngành kinh tế giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.

 

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

(1189 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 5 năm 2021 (1/6/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 4 năm 2021 (3/5/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22636422