KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:
Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
 Chủ nhiệm:
PGS.TS. Vương Đức Hoàng Quân
 Các thành viên:
Ths. NCS. Bùi Hoàng Ngọc, Đại học LĐXH; Ths. Nguyễn Ngọc Anh Thư, Viện NCPT; CN. Kiều Thúy Ngọc, Viện NCPT; CN. Nguyễn Mạnh Quân, Viện NCPT; Ths. Phan Thị Xuân Diệu, Viện NCPT; Ths. Nguyễn Thiện Hải, Kho bạc NN Q.3; CN. Lê Thị Thái Hiền, Sở Công Thương KS. Nguyễn Chánh Trung, Sở GTVT.
 Độ dài:
260 trang.
 Thời gian hoàn thành:
Tháng 10/2018
 Ký hiệu phân loại:
338.9


Nội dung chính:

 

Đề tài gồm 3 nội dung chính sau:
- Nội dung 1: Khung lý thuyết về đổi mới sáng tạo
· Khái niệm và một số vấn đề về quá trình đổi mới sáng tạo; các yếu tố ảnh hưởng và phương pháp đo lường đổi mới sáng tạo.
· Phân tích môi trường đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh và so sánh với một số quốc gia trên thế giới.
· Phân tích thực trạng đổi mới sáng tạo của Việt Nam và một số đặc điểm đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung 2 – Thực trạng đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố:
·    Khảo sát và đánh giá chung thực trạng và yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố theo ngành, loại hình, theo khu vực và thành phần kinh tế.
·    So sánh mức độ tác động của các yếu tố theo loại hình, khu vực và qui mô doanh nghiệp và nhận xét về tầm quan trọng của các yếu tố đối với từng loại hình, khu vực và qui mô doanh nghiệp.
·    Đánh giá chung về thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, mối quan hệ giữa đổi mới sáng tạo và các đại lượng khác như hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, xuất khẩu hay thu nhập trung bình của người lao động.
- Nội dung 3 – Giải pháp xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm các giải pháp chung, các giải pháp phối hợp liên kết nâng cao tư duy và giải pháp đối với từng chủ thể của hệ sinh thái: với cơ quan quản lí Nhà nước, với Viện, trường, Hiệp hội doanh nghiệp và với từng doanh nghiệp.
 

 

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

(742 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 5 năm 2021 (1/6/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 4 năm 2021 (3/5/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22620799