KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Nâng cao năng suất các nhân tố tổng hợp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:
Nâng cao năng suất các nhân tố tổng hợp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 Chủ nhiệm:
Th.S Cao Minh Nghĩa
 Các thành viên:
PGS.TS. Nguyễn Hồng Nga, ThS. Nguyễn Trúc Vân, ThS. Trương Thiết Hà, ThS. Lê Chí Hùng, ThS. Tô Thị Thùy Trang, ThS. Hồ Thủy Tiên, ThS. Trần Thị Đỏ,ThS. Đoàn Khưu Diễm Nga, ThS. Phạm Văn Tùng, CN. Nguyễn Vĩnh, CN.Nguyễn Thị Hà
 Độ dài:
152 trang
 Thời gian hoàn thành:
Tháng 12/2018
 Ký hiệu phân loại:
338.06

 

Nội dung chính:  

Đề tài phân tích thực trạng năng suất các nhân tố tổng hợp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 - 2015 để xác định những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân hạn chế; từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế thành phố thông qua chỉ tiêu năng suất các nhân tố tổng hợp đến năm 2020.
Đề án giới hạn phạm vi nghiên cứu như sau:
- Không gian: Phân tích thực trạng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế thành phố chia theo khu vực kinh tế, thành phần kinh tế, 4 ngành công nghiệp trọng yếu (điện tử, cơ khí chế tạo, hóa dược - cao su nhựa, chế biến lương thực - thực phẩm) và 4 ngành dịch vụ (thương mại, thông tin - truyền thông, tài chính - ngân hàng, khoa học - công nghệ). Sở dĩ nhóm nghiên cứu chọn các ngành này là do đây là những ngành có tốc độ đổi mới công nghệ theo hướng tiên tiến, hiện đại rất nhanh và đạt hiệu quả cao trong quá trình sản xuất - kinh doanh để tạo ra những sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn.
- Thời gian: phân tích thực trạng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế thành phố giai đoạn 2006 - 2017.
- Mốc thời gian phân tích thực trạng:
+ Số liệu thực trạng năng suất các nhân tố tổng hợp do Cục Thống kê thành phố cung cấp: giai đoạn 2006-2017.
+ Số liệu thực trạng năng suất các nhân tố tổng hợp do Tổng cục Thống kê điều tra doanh nghiệp: giai đoạn 2006 - 2015.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung nghiên cứu được bố cục thành 03 chương:
Chương 1: Cơ sở lý thuyết về năng suất các nhân tố tổng hợp.
Chương 2: Phân tích thực trạng năng suất các nhân tố tổng hợp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006-2017.
Chương 3: Dự báo năng suất các nhân tố tổng hợp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. Những giải pháp nhằm nâng cao năng suất các nhân tố tổng hợp trên địa bànthành phốđến năm 2020.

 

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh

(728 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 5 năm 2021 (1/6/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 4 năm 2021 (3/5/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22626176