KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Phát triển nguồn nhân lực của các ngành nghề tự do dịch chuyển trong Asean tại Tp.Hồ Chí Minh trong điều kiện thực hiện cộng đồng kinh tế Asean (AEC)

 

 Tên đề tài:
Phát triển nguồn nhân lực của các ngành nghề tự do dịch chuyển trong Asean tại Tp.Hồ Chí Minh trong điều kiện thực hiện cộng đồng kinh tế Asean (AEC)
 Chủ nhiệm:
ThS. Tô Thị Thùy Trang
 Các thành viên:
PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân, PGS.TS Nguyễn Thành Công, ThS.Đỗ Thanh Vân, ThS.Cao Minh Nghĩa, ThS.Trương Thiết Hà, ThS. Lê Ngọc Huyền Trang, ThS.Đoàn Khưu Diễm Nga, CN.Kiều Thúy Ngọc, CN.Nguyễn Vĩnh
 Độ dài:
239 trang
 Thời gian hoàn thành:
Tháng 12 Năm 2018
 Ký hiệu phân loại:
331.79

 

Nội dung chính:

 

Đề tài phân tích thực trạng phát triển và đào tạo nguồn nhân lực của các ngành nghề tự do dịch chuyển trong ASEAN (du lịch, kế toán, điều dưỡng) tại thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện thực hiện Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC). Đánh giá xu hướng dịch chuyển lao động của các ngành nghề tự do dịch chuyển trong ASEAN (du lịch, kế toán, điều dưỡng) tại thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện thực hiện AEC. Đồng thời đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực của các ngành nghề tự do dịch chuyển trong ASEAN (du lịch, kế toán, điều dưỡng) tại thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện thực hiện AEC thời gian tới.
Đối tượng nghiên cứu là nghiên cứu thị trường lao động của các ngành tự do dịch chuyển lao động trong ASEAN, trong đó tập trung nghiên cứu thị trường lao động của 3 ngành: Du lịch, kế toán và điều dưỡng; Những cơ chế chính sách liên quan đến tự do dịch chuyển lao động và xu hướng dịch chuyển lao động của các ngành đó.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, kiến nghị, đề tài gồm có 03 phần:
- Phần I: Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn
- Phần II: Thực trạng nguồn nhân lực của các ngành nghề tự do dịch chuyển trong ASEAN (du lịch, kế toán, điều dưỡng) tại thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện thực hiện Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC).
- Phần III: Đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực của các ngành nghề tự do dịch chuyển trong ASEAN tại thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện thực hiện Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) thời gian tới.
 

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(430 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21892453