KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch Tp.Hồ Chí Minh

 

 Tên đề tài:
Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch Tp.Hồ Chí Minh
 Chủ nhiệm:
ThS. Nguyễn Trúc Vân
 Các thành viên:
ThS. Trương Thiết Hà, ThS. Hồ Thủy Tiên, ThS. Cao Minh Nghĩa, ThS. Trần Thị Đỏ, ThS. Đoàn Khưu Diễm Nga, ThS. Cao Ngọc Thành, CN. Nguyễn Vĩnh, ThS. Trần Ngọc Hạnh, CN. Trần Lê Thanh Trúc, CN. Nguyễn Thị Trúc Phương, CN. Nguyễn Hoàng Thảo, CN. Phạm Văn Hiền
 Độ dài:
176 trang
 Thời gian hoàn thành:
Tháng 03/2019
 Ký hiệu phân loại:
338.456

 

Nội dung chính:

 

Đề tài gồm 4 phần:
 
 
Phần 1: Cơ sở lý luận về sản phẩm du lịch
Phần 1 trình bày tổng quan cơ sở lý luận về sản phẩm du lịch. Cụ thể, những nội dung liên quan đến định nghĩa sản phẩm du lịch, phân loại loại hình du lịch, đặc trưng sản phẩm du lịch, các yếu tố cấu thành sản phẩm du lịch, các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm du lịch, các nguyên tắc phát triển sản phẩm du lịch, các yếu tố tác động đến sự hài lòng của du khách đối với điểm đến du lịch, đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự hài lòng của du khách đối với điểm đến du lịch, kinh nghiệm của một số nước, thành phố trong phát triển sản phẩm du lịch và rút ra bài học kinh nghiệm cho thành phố Hồ Chí Minh.
 
 
Phần 2: Hiện trạng sản phẩm du lịch thành phố Hồ Chí Minh
Phần 2 trình bày tổng quan về hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2017 thông qua các chỉ tiêu như doanh thu, khách du lịch. Tiếp theo, đề tài phân tích đánh giá thực trạng xây dựng, phát huy và khai thác các sản phẩm du lịch thành phố Hồ Chí Minh.
Cụ thể, đề tài phân tích đánh giá các sản phẩm du lịch MICE, du lịch ẩm thực, du lịch mua sắm, du lịch đường thủy, du lịch chăm sóc sức khỏe – thẩm mỹ, du lịch sinh thái – du lịch cộng đồng. Qua đó, cho thấy các điểm mạnh và hạn chế của từng loại sản phẩm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, đề tài cũng đánh giá sự liên kết trong phát triển sản phẩm du lịch giữa thành phố và các tỉnh thành.
Đề tài cũng phân tích đánh giá các yếu tố cấu thành sản phẩm du lịch thành phố Hồ Chí Minh bao gồm 3 yếu tố: tài nguyên du lịch thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch và dịch vụ du lịch. Song song đó, đề tài đã phân tích đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm du lịch thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm 4 yếu tố chính: (1) tình hình ổn định chính trị, an toàn xã hội, (2) tình hình phát triển kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, (3) tình hình nguồn nhân lực du lịch, (4) các cơ chế chính sách liên quan đến phát triển du lịch. Đồng thời, đề tài đã phân tích nhân tố khám phá (EFA) của 5 yếu tố chất lượng dịch vụ tại điểm đến du lịch (sự hữu hình,sự tin tưởng, sự đảm bảo, sự cảm thông, sự đáp ứng) và sự hài lòng của du khách. Thêm vào đó, đề tài đã chạy hồi quy tuyến tính để đo lường mức độ tác động của 5 yếu tố chất lượng dịch vụ đối với sự hài lòng của du khách tại điểm đến du lịch thành phố Hồ Chí Minh.
 
Phần 3: Định hướng phát triển sản phẩm du lịch thành phố Hồ Chí Minh
Phần 3 trình bày các xu hướng phát triển cung – cầu du lịch trên thế giới. Kết hợp với nội dung phần 2 về phân tích đánh giá hiện trạng phát triển sản phẩm du lịch thành phố Hồ Chí Minh, đề tài tiến hành phân tích SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức) cho các sản phẩm du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả bảng phân tích SWOT là cơ sở để đề tài xây dựng định hướng phát triển nhóm sản phẩm du lịch đặc thù, nhóm sản phẩm du lịch quan trọng và nhóm sản phẩm du lịch bổ trợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
 
Phần 4: Đề xuất các giải pháp, kiến nghị
Phần 4 đề xuất các nhóm giải pháp về phát triển sản phẩm du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
 

 

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

(464 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21860037