KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Thực trạng và định hướng phát triển kinh tế trên địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam

 Tên đề tài:

Thực trạng và định hướng phát triển kinh tế trên địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam

 Chủ nhiệm:

 PTS.Tôn Sĩ Kinh

 Các thành viên:

PTS.Đặng Hữu Ngọc, Trần Phò, KS.Chu Thừa Châm

 Độ dài:

69 trang

 Thời gian hoàn thành:

1994

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(256 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21866477