KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Cơ cấu kinh tế TP.HCM trong mối quan hệ với vùng và cả nước

 Tên đề tài:

Cơ cấu kinh tế TP.HCM trong mối quan hệ với vùng và cả nước

 Chủ nhiệm:

PTS. Tôn Sĩ Kinh

 Các thành viên:

KS.Lê Văn Be, PGS.PTS.Nguyễn Thị Cành,  KS.Chu Thừa Châm, KS.Nguyễn Thị Tuất, CN.Trần Tô Tử, CN.Vũ Phạm Tín

 Độ dài:

137 trang

 Thời gian hoàn thành:

1994

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(185 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21890901