KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Chính sách và biện pháp phát triển thị trường thành phố Hồ Chí Minh 1996-2000

Chủ nhiệm đề tài: Th.S. Phạm Xuân Ái

 

 
Thành viên tham gia: Nguyễn Thượng Hoà, Th.S. Hoàng Tiến Dũng, KS.Nguyễn Thế Phượng, Nhà báo Phúc Tiến, KS.Nguyễn Thị Bích Hồng, KS.Hà Văn Lâm, KS.Vũ Phạm Tín, KS.Trần Văn Bích.

Nội dung nghiên cứu:

Thị trường thành phố là một tổng thể trong các mối quan hệ sản xuất – kinh doanh sôi động trong quá trình chuyển đổi kinh tế cả nước và khu vực. Từ việc nhận dạng và phân tích thị trường thành phố, nhóm tác giả đã đưa ra một phác thảo về khối lượng và dòng luân chuyển hàng hoá trên thị trường thành phố và xác định, vai trò vị trí của thị trường thành phố trong sự phát triển của kinh tế thành phố nói riêng và kinh tế Việt Nam nói chung.

Đối với trong nước, thị trường hàng hoá thành phố là đầu mối giao lưu cho khu vực và cả nước. Đối với vùng Đông Nam Á và thị trường quốc tế, thành phố là một cửa ngõ quan trọng để mở rộng việc hội nhập và đẩy nhanh kinh tế đối ngoại trong thời kỳ kinh tế mở cửa.

Trên cơ sở các nhận định và phân tích trên, nhóm tác giả đã đề xuất các chính sách và biện pháp để phát triển thị trường hàng hoá thành phố, góp phần thúc đẩy nền kinh tế thành phố và cả nước phát triển.

Tài liệu nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của UBND TP.HCM.
Hình thức:  Báo cáo dài 156 trang;
Lưu trữ trên mạng LAN VKT và Thư viện VKT – VKT 04.01.1996

Năm hoàn thành: HT1996

Xem chi tiết

(190 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21880616