KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Vận dụng mô hình toán nghiên cứu quy luật tăng trưởng và phát triển của TP.HCM trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế (giai đoạn II)

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thị Cành

 

 


Mục tiêu nghiên cứu:

• Xây dựng bảng cân đổi liên ngành I/O năm 1996 cho TP.HCM.
• Dùng kết quả I/O thử nghiệm tính toán điều chỉnh GDP thành phố dưới sự trợ giúp của mô hình toán, mô hình Harrod-Domar.

Nội dung giải quyết:

• Xây dựng thuật toán và quy trình nhập xử lý thông tin để lập bảng I/O (1996 TP.HCM).

• Phân tích kết quả bảng I/O và đề xuất một số ứng dụng.

• Áp dụng kết quả bảng I/O 1996 TP.HCM để làm công tác dự báo phát triển kinh tế TP.HCM đến năm 2010.

Hình thức:  Báo cáo đề tài gồm 3 tập: Báo cáo xây dựng bảng I/O của TP.HCM và các bảng ma trận hệ số 1998; Báo cáo tóm tắt dài 43 trang; Báo cáo chính dài 104 trang.
Lưu trữ trên mạng LAN VKT và Thư viện VKT – VKT 04.04.98

Năm hoàn thành: HT1998

Xem chi tiết

(261 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 5 năm 2021 (1/6/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 4 năm 2021 (3/5/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22636549