KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Thị trường ASEAN và sự phát triển kinh tế của TP.HCM trong những năm tới (1996-2003)

Chủ nhiệm đề tài: Th.S. Phạm Xuân Ái

 Tên đề tài:

Thị trường ASEAN và sự phát triển kinh tế của TP.HCM trong những năm tới (1996-2003)

 Chủ nhiệm:

Th.S. Phạm Xuân Ái

 Các thành viên:

Cộng tác viên

 Độ dài:

179 trang

 Thời gian hoàn thành:

1998

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(208 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 5 năm 2021 (1/6/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 4 năm 2021 (3/5/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22636427