KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Nghiên cứu hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp tại 5 quận mới, các vấn đề đang đặt ra, các chính sách và biện pháp quản lý, sử dụng đất phù hợp với quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá theo mục tiêu qui hoạch

 Tên đề tài:

Nghiên cứu hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp tại 5 quận mới, các vấn đề đang đặt ra, các chính sách và biện pháp quản lý, sử dụng đất phù hợp với quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá theo mục tiêu qui hoạch

 Chủ nhiệm:

KS.Nguyễn Thị Tuất

 Các thành viên:

Th.S.Nguyễn Thị Cẩm Vân, KTS.Lâm Sơn Hoàng, CN.Nguyễn Thị Lệ, CN.Nguyễn Thị Nết, CN.Vi Thị Nam Hương, KS.Trần Thị Mẫn

 Độ dài:

124 trang

 Thời gian hoàn thành:

2000

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(239 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 5 năm 2021 (1/6/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 4 năm 2021 (3/5/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22636566