KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2001 – 2005 của thành phố Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005 của thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

Th.S. Nguyễn Hữu Tín

 Các thành viên:

Cộng tác viên

 Độ dài:

98 trang

 Thời gian hoàn thành:

2001

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(203 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt dộng khoa học tháng 02 năm 2021 (1/3/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2021 (3/2/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22001292