KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Nghiên cứu xây dựng các mô hình nông nghiệp sinh thái phù hợp trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa & đô thị hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:

Nghiên cứu xây dựng các mô hình nông nghiệp sinh thái phù hợp trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa & đô thị hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

PGS.TS.Vũ Xuân Đề, TS.Trần Viết Mỹ (Phó Chủ nhiệm)

 Các thành viên:

Th.S.Dư Phước Tân, KS.Trần Thị Mẫn, KS.Vi Thị Nam Hương, CN.Huỳnh Quốc Việt

 Độ dài:

189 trang

 Thời gian hoàn thành:

2003

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(267 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2020 (1/9/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 7 năm 2020 (1/8/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21570267